Paslanmaz Üç Yollu Vananın Kullanım Alanları ve Avantajları Nelerdir?

04 Mayıs 2022 Dergi:

Vanalar, borular ile aktarılan sıvıların kontrol edilebilmesini sağlar. Akış kontrolünün yanı sıra, çok farklı fonksiyonları yerine getiren vanalar da mevcuttur. Bunlar arasında paslanmaz üç yollu vana önemli bir yere sahiptir. Üç yollu vanaların en sık kullanıldığı yer, merkezi ısıtma sistemleridir. Bu sistemlerde yönlendirme ve karıştırma işlevini yerine getirmektedir. Karıştırma amacı ile kullanılan üç yollu vanalar, iki farklı yönden gelen sıcak ve soğuk suyun birbirleri ile dengeli olarak karıştırılmasını ve üçüncü boru aracılığı ile sisteme verilmesini sağlamaktadır. Daha önceki dönemlerde bu işlemin yapılabilmesi adına manuel vana kolları kullanılırken; artık otomatik vana motorlarından yararlanılmaktadır.

Yönlendirme amacı ile kullanılması durumunda da boruların birinden gelen su, diğer iki boruya aktarılarak çıkış yapmaktadır. Yönlendirme işlemi esnasında suyun sıcaklık değerinde herhangi bir değişiklik yaşanmamaktadır. Ancak ana hatta giden su miktarında kısmi değişiklikler olmaktadır. Üç yollu vana ürünleri hem karıştırma hem de yönlendirme açısından en iyi sonuç sağlayan ara elemanlar arasında yer almaktadır. Doğalgazın giderek daha yaygın hale gelmeye başlaması, geleneksel kalorifer tesisatının büyük ölçüde ortadan kalkmasına yol açmış olsa da üç yollu vanalar modern doğalgaz ve ısıtma sistemlerinde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Üstelik teknik alanda yaşanan gelişmeler, üç yollu vana sistemlerinin daha akıllı hale gelmesine olanak tanımaktadır.

Paslanmaz Üç Yollu Vana Kullanım Alanları

Boru sistemlerinde sağlamış olduğu kolaylıklar nedeni ile üç yollu vanalar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bunların başında kalorifer kazanı tesisatı gelmektedir. Kazan tarafından ısıtılan soğuk suyun ısı dengesinin yapılarak sisteme girişinin sağlanması amacıyla üç yollu vanalar göz ardı edilemez bir görevi yerine getirmektedir. Bu işlem her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de tesisatın uzun ömürlü olması ve ısının verimli dağıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında kombi sistemlerinde de paslanmaz üç yollu vana ürünleri aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Kombi sistemlerinde kullanım biçimi ile kalorifer sistemlerinde kullanım biçimi, büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

Üç yollu vanalar ayrıca doğal gaz ile çalışan diğer sistemlerde de tercih edilmektedir. Bu cihazlarda baca gazındaki nemin yüksek olması, kazanda yoğuşma yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek adına kazandaki suyun, daima yoğuşma sıcaklığının üzerinde tutulması gereklidir. Süreklilik arz eden bu dengeyi sağlayabilmek adına üç yollu vanalar oldukça işlevsel bir kullanıma sahiptir.

Üç Yollu Vanaların Avantajları

Üç yollu vanaların sunmuş olduğu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Uzun Ömürlü Olması: Üç yollu vanalar, genellikle paslanmaz sert malzeme kullanılarak üretilmektedir. Bu yönüyle de uzun yıllar boyunca korozyona karşı direnç göstermesi ve sorunsuz bir şekilde kullanılması mümkündür. Ayrıca sıcağa karşı dayanıklı olması da tesisat açısından bu ürünleri vazgeçilmez hale getirmektedir.

Su Debisinin Sabit Tutulması: Kalorifer ya da kombi sistemlerinde sıcak su debisinin dengesiz halde seyretmesi, sistemin zarar görmesine neden olabilmektedir. Üç yollu vanalar, su debisinin sabit düzeyde kalmasına olanak tanımaktadır. Bu yönüyle de tesisat sağlığına ve sürekliliğine büyük katkı sağlamaktadır.

Ani Değişimlere Karşı Koruma: Hem doğalgaz sistemlerinde hem de normal kalorifer sistemlerde suyun sıcaklık düzeyinin sürekli olarak değişiklik göstermesi, genleşme ve gerilmelerin yaşanmasına yol açmaktadır. Bu durum hem yakıt maliyetlerinin yükselmesine hem de boru hattının yıpranmasına yol açmaktadır. Paslanmaz üç yollu vana ürünleri ise sıcaklığı belirli bir düzeyde tutarak ani değişimlerin yaşanmasının önüne geçmektedir. Bu sayede sistemde bulunan suyun ısıtılması için gereken yakıt miktarında da düşmektedir.

Paslanmaz Üç Yollu Vana Motoru

Üç yollu vanaların kontrol edilmesi konusunda önceki dönemlerde manuel kontrol üniteleri kullanılırken, günümüzde otomatik vana motorları sayesinde büyük bir kullanım kolaylığı yakalanmıştır. Üç yollu vana üzerine takılı olan bu otomatik motorlar, ana karttan aldıkları komutları yerine getirerek sistemin ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamaya yaramaktadır. Üç borudan hangisinde, ne yönde bir talebin ortaya çıktığını tespit eden ve bunu ana karta ileterek gerekli işlemin yapılmasını sağlayan bu motorlar, kontrol için sürekli olarak tesisat başında bulunma zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır.

Kaynak: https://sistempaslanmaz.com/Slider Altına
Söyleşi