Pompalı Genleşme Sisteminin Faydaları

13 Ağustos 2022 Dergi: Temmuz-Ağustos 2022

Isıtma & soğutma sistemlerinde oluşan genleşmelerin absorbe edilmesi ve tesisat basıncını sabit tutulması için geliştirilen teknolojik cihazlardır.

Genleşme sistemi suyun ısıtılması anında genleşen miktarı oransal vanalar yardımı ile tankın içine biriktirerek ısıtma esnasında oluşabilecek basınç yükselmelerini önler.

Genleşme sistemi suyun soğutması anında büzüşen tesisat suyunun, eksik kalan miktarını tank içerisinde bulunan pompa sistemi yardımıyla tekrar tesisata gönderilmesini sağlayarak, tesisat basıncının düşmesini engeller.

Pompalı genleşme sistemin amacı; ısıtma ve soğutma tesisatında, ayarlanan basınç değerini sabit tutmaktır.

Nasıl Çalışır?

Otomatik Dolum Ünitesi: Tesisattan dışarı atılan hava veya tesisatta eksilen (buharlaşan) suyun basınç seviyesi düşmesine neden olmaktadır. Su seviyesi tank ağırlık sensörü (TSS) ile seviye düşmesi tespit edilir. Tank ve sistem dolumu (ODU) ünitesi ile gerçekleşir. Sistemde kaçak veya sızıntı durumuna göre kontrol sistemi tarafından algılanır ve dolum kapatılır. Gerekli otomasyon sistemlerine hata durumu bildirilir. Sistem ekranında olabilecek hatalar programlanan dilde yazar. (ODU) Bünyesinde geri akış önleme valf sistemi bulunmaktadır. Isıtma & soğutma suyu şebeke suyuna karışımı engellenir.

Basınç Değerlendirme Sensörü: Sistemde bulunan pompa ve geri boşaltma valflerini kontrol eden sensör 0,1 BAR hassasiyet ile tesisat basıncını izler. Sistem çalışma şartlarına göre tankta bulunan suyun sisteme basılmasını ya da sistemdeki suyun tanka alınmasını sağlar.

Tank Seviye Sensörü: Sistemde bulunan pompa ve geri boşaltma valflerini kontrol eden sensör 0,1 BAR hassasiyet ile tesisat basıncını izler. Sistem çalışma şartlarına göre tankta bulunan suyun sisteme basılmasını ya da sistemdeki suyun tanka alınmasını sağlar.

Membran Sorun Tespit: Tank içinde bulunan membranın delinmesi durumunda tank gövdesi ile membran arasına su dolumu tespit edilirse sistem membran değişimi yapılması için uyarı verir.

Esnek Bağlantı Hortumu: Tank su seviyesi tank ağırlığına göre tespit edildiğinden dolayı tank gövdesine tesisat boruların yükleri ve hareketleri aktarılmaması sağlanarak tankın kusursuz çalışması sağlanır.

Hava Alma Zamanı: Sistem dahilinde bulunan pompaların belirli aralıklar ile tesisat suyunun içinde bulunan eriyik havanın açığa çıkarılması için devridaim sistemi ile hava alınır. Hava ayrıştırma işlemleri pompalara bir kaç çeşit işletme şekli ile belirlenir.

Sürekli Hava Ayrışımı: Tank sistemi ayarlanan periyodlarda SCHNEIDER otomasyon ile pompaları çalıştırması ve tesisattan su almasıyla ( 0,2 BAR ) fark ile hava ayrışımı yapılır.

Çalışma Sonrası Hava Ayrışımı: Sistem pompaları çalışma ihtiyacı oluşana kadar hava ayrışımı yapar. Pompa çalışması gerektiğinde program belirlenen bir süre kadar bekledikten sonra tekrar hava ayrışıma girer.

Belirlenen Periyodlarda Hava Ayrışımı: Günlük ya da haftalık ayarlanana zamanlarda sistem hava ayrışım işlemini otomatik yapar.

Wathex'in Faydaları

Klasik membranlı genleşme tanklarına kıyasla, çok hassas basınç dengeleme sistemleridir. Çalışma prensibine bağlı olarak daha küçük hacim avantajı vardır. Bakım ve servis kolaylığı sağlar.

Sistem tankının içinde azot (basınçlı hava) basıncı olmadığından membran delinme riski yoktur. Dolayısıyla pompalı genleşme sisteminde tank ve tank içi membranda basınç yoktur.

Cihaz pompaları ayrı ayrı frekans invertör ile desteklenmektedir. Tanktaki hassas ağırlık sensörleri ile su seviyesi sürekli kontrol altında tutulur.

Cihaz otomasyon sistemi tesisattaki kaçakların miktarı ve yerini statik seviye olarak tespit ederek tehlikeli sınırlara yaklaştığında sistemi kapatarak görsel ve sesli uyarı vermektedir. Tank hacminin %99’unu kullanmaktadır. Genleşme sistemi dar alanlar için idealdir.

Kullanılan otomasyon sisteminin dokunmatik & renkli ekran ve  internet modülü sayesinde cihaza lokal ve uzaktan erişim mümkündür.

Otomasyon sistemi tanımlanacak telefon ve mail adreslerine arıza uyarısı gönderebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede büyük sistemlerde oluşabilecek patlak, su baskını ve cihazların büyük ölçüde zarar görmesi önlenmiş olur. Otomasyon sistemi son oluşan 20 arızanın kaydını tutar.

Membran dışındaki basınçlı gaza gerek yoktur. Atmosferik hava basıncı yeterlidir. Pompa kontrollü genleşme tankında basınç olmadığı için basınçlı kaplar sınıfı dışındadır.

Tesisatta üst kat noktalarında hava ve ısınma sorunlarının giderilmesini sağlar.

Klasik genleşme tanklarında en az 3 yılda bir membran değişimi gereklidir. Aynı zamanda her yıl bakım yapılması gereklidir. Pompalı genleşme sisteminde membran değişim ömrü en az 15. yıldan sonra gerekli olabilir. Her yıl bakım yapılmasına gerek yoktur.

https://www.retroser.com.tr/Slider Altına
Söyleşi