Header

Soğutma Kompresörü Elektriksel Arızaları

25 Nisan 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019

Yazan: H. Ersel Apaydın, Elektronik Mühendisi, Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. Green Point Türkiye

Kompresörlerde en sık yaşanan arızaların başında elektriksel arızalar gelmektedir. Bu arızaların onarımları kadar, hangi aksaklıklardan dolayı oluştuğu da önemlidir. Arızanın nedeni net olarak tespit edilemezse aynı ya da benzer arızalarla karşılaşılması maalesef kaçınılmaz olmaktadır.

Bu aşamada nihai kullanıcılar, şayet ciddi bir teknik departmanları yoksa, detay bilgilere sahip olamıyorlar ve maalesef mükerrer arızalarla uğraşıp duruyorlar ve bu uğraş daha fazla para - zaman kaybına sebep oluyor. Burada onarımdan ziyade, öncelikle arıza nedeni bulma ve daha sonrasında da önlem alabilme çok daha büyük önem taşımaktadır. Kompresör statoru detaylı ölçüm, kontrol işlemlerine tabi tutulup arızanın neden kaynaklandığı net tespit edildikten sonra, bu arızaya sebep verebilecek etkenlerin sıralanıp sahada teknik birimler tarafından detaylı kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu kontroller yapılmadan, arıza nedenleri araştırılmadan sadece herhangi bir firmaya onarım yaptırılması mevcut sorunu hiçbir zaman çözmemektedir.

Elektriksel arızaların üzerinde durma sebebimiz ise bu tarz arızaların nedenlerinin, mekanik arızalara göre çok daha zor tespit edilebilir olması, ciddi bir bilgi birikiminin ve teknik ölçüm ekipmanlarının yeterli olması gerekmesidir. Bu tarz arızalar sonucunda yanan stator ve rotor ünitelerinin çok detaylı kontrol edilmesi arıza sebebinin net olarak tespit edilebilmesi açısından çok önemlidir. Genelde benzer gibi görünen arızalar, detaya inilip kontroller derinleştikçe aslında birbirlerinden çok farklı oldukları tespit edilebilmektedir.

Bölüm 1: En sık karşılaşılan elektriksel arızaların başında “iki fazda kalma” diye tabir edilen, R, S, T fazlarının bir tanesinin kesilmesi ve elektrik motoruna üç fazın değil sadece iki fazın gitmesi sonucu oluşan arızalar gelmektedir. Faz kaybı nedeniyle meydana gelen arızalardır, tespit edilmesi ve önlem alınması nispeten daha kolay olan bu arızalar bile sık karşılaştığımız arızalar arasında yer almaktadır. Düzenli bakımlar ve kontroller, amacına ve kapasitesine uygun olarak seçilmiş güç aktarma ekipmanları (kontaktörler, röleler) bu arızaların yaşanmamasını sağlayabilmektedir. Aşağıda 2 faz ile çalışma sonucu arızalanan statorlara ait görseller yer almaktadır.Söyleşi