Meslek Liselerinin Öğrenci Sayısı Düşüyor

31 Ekim 2019 Dergi: Eylül-Ekim 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının verilerini kapsayan 2018-2019 yılsonu örgün eğitim istatistiklerine göre; 2018-2019 döneminde, bir önceki döneme oranla devlet okulu sayısı 166, yani %0.30, öğrenci sayısı 141 bin 879, neredeyse %1 artmış. 2019’da yeni 19 İmam Hatip Lisesi açılmasına karşın, İmam Hatip Liselerindeki öğrenci sayısı 16 bin 804 öğrenci kadar düşüş göstermiş.
Meslek Liselerine gelecek olursak, durum  orada da pek parlak görünmüyor. Meslek Liselerindeki öğrenci kaybı, bir önceki döneme oranla 174 bin 199 öğrenciye ulaşmış.
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim kapsamında verilen örgün eğitim; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri olmak üzere üç okul türünde gerçekleşiyor. Yaygın eğitim kapsamında mesleki ve teknik eğitim ise Mesleki Açık Öğretim Liselerinde veriliyor. Eğitim süreçleri ise okul türlerine göre çeşitlilik gösteriyor. Meslek Liselerine öğrenci kabulleri de okul türüne, seçilecek alan ve dallara göre farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin, denizcilik alanını tercih etmek isteyen öğrenciler yetenek sınavına giriyor ve sınavda başarılı olmayan öğrenciler denizcilik bölümüne alınmıyor. Mesleki ve teknik liselerde halihazırda 54 alanda ve 199 dalda eğitim veriliyor ve 3795 sayılı Kanuna göre bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olanlar, “teknisyen” unvanı ile istihdam ediliyor.
Meslek Liselerinin son birkaç yıldır düşüşte olan eğilimini tersine çevirmek için Milli Eğitim Bakanlığı da, meslek liselerini cazip hale getirmek ve olumsuz algıyı kırmak için bu liselerle ilgili iyileştirici çalışmalara ağırlık verdi. Tematik Lise pilot uygulamalarını başlattı. Belli bir alanda meslek konusunda birbirini tamamlayan en çok üç farklı dal altında program yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri anlamına gelen Tematik Liseler, diğer liselere nazaran beceri ve yeteneklere göre öğrenci alıyor. Yetkililer, Tematik Liselerin, özellikle Endüstri 4.0’a uyarlanmış üretime ve yazılıma yönelik ihtiyaçları karşılamak gerekliliğinden doğduğunu ileri sürüyor. MEB, geçen yıl çağın ihtiyaçlarını karşılayabilen, mesleki tatmini sağlanmış mutlu, başarılı gençlerin yetişmesi için Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl, Necati Şaşmaz gibi ünlülerin rol aldığı kamu spotları ile gençleri Tematik Liseleri tercih etmeye çağırdı. 
Türkiye ve tüm dünya için geçerli olan bir tespit bulunuyor: Nitelikli bir mesleki eğitim için, eğitim sisteminin, bu eğitimi alan mezunları istihdam edecek sektörlerle işbirliği içinde olması gerekiyor. Türkiye’de de bu doğrultuda yeni bir formata sahip meslek liseleri açılmaya başladı. Bunların iki başarılı örneği; MEB ile ASELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine MEB ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir.
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; yüzdelik dilimi 0.46 ile 9.75 aralığındaki sınav puanına göre öğrenci alıyor. Her birine 60 öğrenci kaydedilen Savunma Mekanik Sistemleri ve Savunma Elektronik Sistemleri dalları bulunuyor. Okulun eğitim süresi İngilizce hazırlıkla birlikte 5 yıl. Başarılı öğrencilere ASELSAN’da staj imkanı ve mezuniyetlerinde ASELSAN’da istihdam önceliği ve üniversite eğitimine devam edeceklere burs olanağı sağlanıyor.
Lise ile üniversite eğitiminin adeta iç içe olduğu tek okul olan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de, derslere üniversite hocaları da girecek. Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 5 yıl eğitim süresi olan okulda 30’ar kişilik kontenjanlı; denizcilik, elektrik ve elektronik, bilişim teknolojileri alanları bulunuyor. Bu okul da sınav başarı ortalamasına göre öğrenci kaydı alıyor.
Evet, meslek liselerimizle ilgili sorunlarımız bulunuyor. Bunun için yapılması gereken pek çok şey var ama her şeyden önce tüm dünyada olduğu gibi biz de mesleki eğitimi sektörlerle birlikte geliştirmekten başka çaremiz olmadığını görmeliyiz.

ISK TEKNİK
 


Etiketler


Söyleşi