Ülkelerin Sürdürülebilir Gelişme Karşısındaki Kritik Engeli

15 Şubat 2022 Dergi: Ocak-Şubat 2022

Sadece ülkemizde değil, pek çok ülkede nitelikli teknik eleman istihdamında yetersizlikler bulunuyor. Almanya’da Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir ankete katılan 7 bin 500 şirket yöneticisinin üçte ikisi nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti. 2021'de nitelikli eleman bulamayan şirket sayısı önemli ölçüde arttı. Tahminler, 2022 yılı için de benzer bir seyir izleneceği doğrultusunda. Almanya bu sorununa karşı, nitelikli eleman ihtiyacının ülke dışından karşılanabilmesi için 2020 yılında Nitelikli İşgücü Göçü Yasası’nı yürürlüğe koymuştu. 
Kanada İstatistik Kurumu ve Kanada İş Geliştirme Bankası (BDC) tarafından yapılan araştırmalar, işgücü konusundaki sıkıntının büyük olduğunu gösterdi.
Kanada ekonomisinin başat sektörlerinden sanayi ve imalat alanında eleman ihtiyacı; özellikle Covid-19 salgını sonrası tavan yaparak talep hacmi 65 bin 900 kişiye yükseldi. 
Ukrayna Devlet İstihdam Kurumu, ülkede en fazla teknik elemana ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Ülkemizde de benzer sorun yaşanıyor. Ancak bardağın boş tarafı kadar dolu tarafını da görmek gerek. Geçmişte de Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen “İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP)” gibi başarılı projeler hayata geçirilmiş olduğu gibi bugün de pek çok kurum tarafından yürütülen umut veren projeler bulunuyor.
Bunlardan biri; "Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi". 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) tarafından yürütülen bu proje; mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; öğretmen ve idarecilerin eğitimi, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi ve sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla artırılmasını hedefliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, sanat ve meslek eğitimini desteklemek üzere 1996 yılında kurulan İSMEK Enstitü, İklimlendirme Okulunda; Isıtma, soğutma, klima, havalandırma ve mekanik tesisat eğitimleri için yeni dönem programına başlamak üzere. Bu programı ISKAV da destekliyor. Programı tamamlayan öğrenciler, ISKAV tarafından da sertifikalandırılacak.
MEB İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Pendik Borsa İstanbul  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde SOSİAD Laboratuvarı kurma çalışmaları tamamlanmak üzere.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda, mesleki eğitim stajına devlet katkısını da dahil edecek şekilde bir değişiklik yapıldı. Almanya'daki dual mesleki eğitimin model alınarak atılan bu adımla, Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler bir işletmede mesleki eğitim aldıkları bir sistem hayata geçirildi. Üstelik bu yönetmelikten yararlanacak işletmelere hiçbir maddi yük getirmeden… Zira Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencileri istihdam eden kuruluşlar, 9, 10 ve 11 sınıf öğrencilerine ödeyecekleri asgari ücretin %30’u, 12.sınıf öğrencilerine ödeyecekleri asgari ücretin %50’sinden az olmamak üzere tutardaki ücreti devletten geri alacak, SGK ödemesi de zaten devlete ait. Bu gençler mezun olduklarında da bu işletmelere hizmet vermeye devam edebilecek.
Özetle teknik eleman ihtiyacımız devam ediyor ama bu soruna karşı çözüm üretme çabalarımız da güçlenerek devam ediyor.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi