Header Reklam
Header Reklam

Alarko Carrier Eğitim Atağını Avrupa’ya Taşıdı

19 Ocak 2016
Alarko Carrier Eğitim Atağını Avrupa’ya Taşıdı

Alarko Carrier, Hırvatistan’ın başketi Zagreb’te, Avrupa Birliği ve Türkiye’de yayımlanan EcoDizayn yönetmeliklerine uygun olarak ürettiği Optima sirkülasyon pompalarıyla ilgili eğitim verdi. Alarko Carrier Su Basınçlandırma Sistemleri Ürün Müdürü Cüneyt Bulca tarafından ülke genelinde faaliyet gösteren kurum ve temsilcilere verilen eğitimde, pompalarla ilgili teknik ve ticari bilgiler aktarıldı. Eğitimde; “Avrupa Birliği’nde Uygulanan Eco Dizayn Yönetmelikleri ve Hırvatistan için Mevcut Durum” ile “Farklı Tesisat Uygulamaları için Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası Seçim Teknikleri” konuları ele alındı. Satış sonrasında oluşabilecek problemlerin hızlı ve etkin bir şekilde giderilebilmesi amacıyla Optima sirkülasyon pompalarıyla ilgili arıza tespit ve giderme, pompa demontaj - montaj, bilgisayarla pompaya kablolu bağlantı ve ayarları konularında pratik servis uygulamaları yapıldı. Alarko Carrier Ar-Ge bölümü  tarafından geliştirilen yeni yazılımlar ise katılımcıların bilgisayarlarına yüklendi. Eğitim, Zagrep’te Optima pompalarını kullanan ısı merkezlerine yapılan ziyaret ve yerinde incelemelerle son buldu.Slider Altına