Borusan Mannesmann CoIN ile Girişimcilere Kapılarını Açıyor

26 Kasım 2020 Dergi: Kasım-Aralık 2020

Borusan Mannesmann, Kolektif İnovasyon Ağı (CoIN) oluşumu ile ezber bozan fikirler üretebilen ve sorunlara yenilikçi çözümler getiren girişimcilere kapılarını açıyor.

62 yıldır otomotivden inşaata, enerjiden makine sektörüne her alanda yüksek teknoloji ürünü borular üreten Borusan Mannesmann, yeni bir girişimcilik merkezini hayata geçirdi. “Kolektif İnovasyon Ağı” (CoIN), teknik, dijital ve ticari alanlarda ezber bozan fikirler üretebilen ve sorunlara yenilikçi çözümler getiren girişimcilerle birlikte çalışma platformu olarak hizmete girdi. Tüm üniversitelere, öğretim üyelerine, araştırmacılara, start-up şirketlerine, özel şirketlere fikir veya çözüm sunan girişimcilere açık olan CoIN platformu bir fikri, prototipi veya hazır bir çözümü olan kişiler ile Borusan Mannesmann inovasyon ekibini bir araya getiriyor. Böylece bu fikirlerden yeni ürün ve hizmet geliştirilebiliyor ve farklı çözümler üretilebiliyor.

Öncelik 4 farklı odak noktasına verilecek

CoIN’de ilk aşamada 4 ana konuya odaklanılması planlanıyor. Bunlar;

  • Borulardaki Sızıntıların Tespiti, 
  • Stres Ölçümü ve Takibi, 
  • Kaplaması,
  • Bağlantı Metotları 

olarak belirlendi.

Sızıntı tespitinde amaç; birçok değişik sektörde kullanılan ve farklı ortamlara maruz kalan boru hatlarının korozyon veya darbe sonucu delinmesi sonucu oluşan anlık sızıntı durumlarını tespit etmek, uygulama ve çözümler sunmak. 

Stres ölçümü ve takibinde boruların kullanım esnasında, yük altında, üzerinde oluşan stresin anlık ölçümlenmesi ile ilgili çözümler, uygulamaları geliştirmek hedefleniyor.

Akıllı kaplamada ise boruların korozyon direncini artıran, sıvı akışını hızlandıran ve/veya smart özellikleri olan kaplama tipleri ve uygulamaları geliştirmek amaçlanıyor. 

Dördüncü alan olan bağlantı metotlarında ise farklı kullanım koşullarına göre tasarlanmış boruların birleştirilmesi için kaynak dışında hızlı ve maliyet avantajlı alternatif çözümler aranacak. 

Uzman ekiple birlikte çalışılıyor

CoIN’in en önemli amacı minimum viable product (MVP) yani müşterileri memnun etmek ve gelecekteki ürün geliştirme çalışmaları için geri bildirim sağlayabilecek yeterli özelliklere sahip bir ürün geliştirmek. Odak alanlarda çözüm geliştiren üniversiteler, araştırmacılar, start-up’lar, şirketler ve girişimciler fikirlerini veya projelerini https://coin.borusanmannesmann.com/tr/ adresindeki form üzerinden paylaşabilecekler. Bunun ardından teknik, dijital ve ticari alanlarda deneyim ve becerilere sahip, Dijital Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muammer Kızılaslan liderliğindeki Borusan Mannesmann İnovasyon ekibi, büyük şirketlerin alışıldık temposunun aksine çevik yöntemlerle hızla aksiyon alarak başvuruyu gözden geçirecek. Fikir veya çözüm uygulanabilir bulunduğu takdirde ilgili alanda çalışan uzmanlarla takım oluşturularak, birlikte prototip için çalışmaya başlanacak. 

Odak alanları arasında olmayan fakat Borusan Mannesmann’ın işine veya hizmetlerine entegre edilebilir bir fikir veya çözüm gündeme gelirse bu da inovasyon ekibi tarafından incelenecek. Fikir uygulanabilir bulunduğu takdirde, ilgili alanda çalışan uzmanlarla takım oluşturularak prototip için birlikte çalışma başlayacak. Aynı zamanda bu alanların dışında kalan, farklı sektörlere yönelik uygulanabilir inovatif fikir ve proje önerileri de CoIN platformunda paylaşılarak, birlikte çalışma imkânı sunuluyor.

Sürekli daha iyi, daha hızlı ve uygun maliyetli işler yapmanın yeni yollarını arayan Borusan Mannesmann, bu program ile çelik boru üretiminin ötesine geçip, ürettiği çelik borulara ek değer katmayı ve geniş bir yetkinlik havuzundan sinerji yaratarak müşterilerine ve paydaşlarına yenilikçi hizmetler ve ürünler sunmayı amaçlıyor. Söyleşi