Elder, Dağıtım Sektörü Temsilcilerine Hizmet Verecek “Eğitim Merkezi”ni Kuruyor

12 Ağustos 2022 Dergi: Temmuz-Ağustos 2022

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen; “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı-(IQVET-III)” çerçevesinde başlatılan “Elektrik Dağıtım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörel Yetkinlik Geliştirime Merkezi Kurulması Projesi” hayata geçiyor. 9 Ağustos Salı günü Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda projenin paydaşları bir araya gelerek bundan sonraki süreçte atılacak adımları konuştu.
 
Açılış konuşmalarını Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Özge Özden,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği, Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ömer Erdem gerçekleştirdi. 
 
“Elder Öğretim Eğitimi  Mükemmeliyet Merkezi Kuracak”

Toplantının açılışında konuşan Elder Genel Sekreteri Özge Özden, “Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak işgücü piyasası sürekli değişmekte ve bu değişimler bireyin bir işte çalışması için gereken mesleki nitelikleri de farklılaştırmakta.  Bu bağlamda, mesleki eğitim ve öğretim alanında görev yapan öğretmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması, söz konusu sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından elzem. Bu anlamda, eğitici ile eğitilen dengesinin sağlanması, sahada ihtiyaç duyulan ara elemanların, eğitim ve öğretim tanımlarına uygun eşgüdüm ile yürütülmesi ve bu işin sürdürülebilir olması, projemizin önemli bileşeni olacak” dedi.
 
Öncelikle proje kapsamında sektördeki aktörlere hizmet vermek üzere Elder tarafından bir eğitim merkezi kurulacağını söyleyen ve “Böylece mesleki eğitim ve öğretim öğretmenlerine teorik ve işbaşı eğitimler verilecek. Çevrimiçi öğrenme platformu ile de eğitimlerin sürekliliği sağlanacak” değerlendirmesinde bulunan Özden sözlerine şöyle devam etti: “Elder olarak odağımıza insan, çevre ve teknolojiyi alarak başta elektrik dağıtım şirketleri olmak üzere enerji sektörü için faydalı çalışmalar yürütülmesine öncülük etmekte ve bu çalışmalara destek oluyoruz. Sektörümüz özelinde yürütülmekte olan en büyük Ar-Ge projelerinde yer alıyoruz. Toplam proje bedeli 62 Milyon Türk Lirası’nı geçen 19 Ar-Ge projesine koordinatörlük yapmaktayız. Ar-Ge ve teknoloji alanında sadece ulusal fonlu projeler ile sınırlı kalmıyoruz. Uluslararası fonlu projelerde de sadece Elder payı olarak yaklaşık 1,5 milyon Euro’luk bir hacme ulaştığımızı ifade etmek isterim. Elder olarak bir fiil içerisinde olduğumuz bu faaliyetlerin tamamında, sektörde nitelikli işgücünün artmasını, elektrik - elektronik teknolojileri alanlarında dünyadaki yenilik ve değişimle uyumlu eğitim müfredatının hazırlanmasını, paydaşlar arasında artırılmasını hedeflemekteyiz.”
 
Proje Ne Hedefliyor?

Elektrik-elektronik teknolojileri alanında mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasını amaçlayan proje ile elektrik-elektronik teknolojileri alanlarında sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, istihdama hazırlayan, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sisteminin kurulmasının sağlanması hedefleniyor. Özel sektör temsilcileri ile eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri bir araya getirecek proje ile elektrik - elektronik teknolojileri alanında görev yapmakta olan 200 öğretmene teorik, uygulamalı, işbaşı eğitimleri verilmesi, bu eğitimler ile birlikte öğretmenlerin bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması sağlanacak. 

Projenin odak noktasını ise mesleki eğitim ve öğretim öğretmenlerine piyasa beklentilerine göre şekillenen modern, güncel bir eğitim vermek ve bu eğitimi bir Öğretim Eğitimi  Mükemmeliyet Merkezi kurarak kurumsallaştırmak oluşturuyor. Bu çerçevede sektördeki aktörlere hizmet vermek üzere Elder tarafından bir eğitim merkezi kurulacak. Slider Altına
Söyleşi