Header Reklam
Header Reklam

Hidrofor Seçim Kriterleri

05 Şubat 2022
Hidrofor Seçim Kriterleri

Suyu basınçlandıran cihazlar olan hidroforlar; su basıncının yeterli gelmediği durumlarda, basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır. Elektrik ile çalışır ve musluklardan akan suyun basıncını artırmaya yönelik işlevi vardır. Bir genleşme tankı bulunur. Kullanım amacına göre (evsel, endüstriyel, ticari vb.) seçilecek hidroforun uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hidrofor tipinin ve kapasitesinin doğru olarak belirlenmesi gerekir.
Doğru seçim yapabilmek için; 
Su deposunun hidrofora göre konumu (Negatif emiş durumu kontrolü)
Basınçlandırılacak suyun niteliği (sıcaklık, kirlilik durumu, sertlik, asidik-bazik düzeyleri vb.)
Hidroforun tesis edileceği alanın özellikleri (yeterli yerleşim alanı, havalandırma, gürültü seviyesi kontrolleri)
Tesis, konut, fabrika vb. elektrik besleme şekli (monofaze-trifaze kontrolü)
Hidrofor debisinin hesaplanmasında mekanın niteliğine göre (okul,yurt,konut, villa,otel vb.) kullanıcı sayısı ve eş zaman faktörünün doğru seçilmesi
Elektrik sarfiyatı ve işletme giderleri açısından seçilecek pompa verim eğrisinde en yüksek verimli olduğu noktada seçilmesi
Gerekli hidrofor basıncı; bina statik yüksekliği(kot farkı), toplam iletim kayıpları ve iş yapma (akma) basıncı dikkate alınarak en doğru seçimin yapılması
Seçilecek olan denge tankının hacminin doğru hesaplanması ve basınç sınıfının doğru tespit edilmesi
Bunların dışında debi değişkenliğinin fazla olduğu sistemlerde çoklu pompa sistemleri veya frekans kontrollü hidroforlar ile optimum çözümlerin oluşturulması gerekir.
Bu sayede yüksek motor gücüne sahip pompalar yerine daha düşük motor gücüne sahip fazla sayıda pompa ile elektrik sarfiyatının önüne geçilebilir ve yüksek konfor garanti edilebilir. Ayrıca olası bir arıza durumunda da pompaların arızası giderilene kadar sistemin çalışmaya devam etmesi sağlanır.
Konutsal kullanımlı hidroforların; konuttaki daire sayısına ve kat sayısına göre kapasiteleri hesaplanır.
Evler için gerekli su pompası kapasitesi 2 değişkene göre belirlenir. Birincisi debi, diğeri ise basma yüksekliğidir.
Debi= Pompanın içinden geçen akışkanın birim zamandaki miktarıdır ve genellikle m3/h cinsinden hesap edilir. Q ile ifade edilir. Yaklaşık olarak daire sayısını 0,4 ile çarpımı sonucu m3/h cinsinden debi değerine ulaşılabilir.
Q= 0,4 x Daire Sayısı
Basma yüksekliği= Pompa çarkının suya ilettiği kinetik enerjidir. H ile ifade edilir. Yaklaşık olarak kat sayısını 4 ile çarpıp 15 mSS ilave edilerek mSS cinsinden basma yüksekliği değerine ulaşabilir.
H= 4 x Kat Sayısı + 15
Örneğin; 4 katlı ve 4 daireli bir apartman için hesaplama yapılırsa
Q= 4 x 0,4= 1,6 m3/h
H=4 x 4 + 15= 31 mSS kapasitelerine ulaşılır.
Kaynaklar:
https://masgrup.com
https://wilo-il.com/index.html
https://www.etna.com.tr/Slider Altına