Header Reklam
Header Reklam

ODE Yalıtım’dan Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı

17 Temmuz 2021 Dergi: Temmuz-Ağustos 2021
ODE Yalıtım’dan Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı

ODE Yalıtım, iklim ve çevresel risklerin dünyanın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu günümüzde enerji verimliliğine dikkat çekmek üzere “Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı”nı üçüncü kez yayımladı. Kitapta, dünyada ve Türkiye’de enerjinin yeri ve önemi güncel veriler ışığında paylaşılırken, ısı yalıtımı alanındaki uygulama ve örnekler de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Enerjinin bilinçsizce tüketilmesinin gezegene zarar verdiği gibi şirketlerin rekabetçiliğini de olumsuz yönde etkilediğini söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, enerji verimliliğini sağlamak için atılması gereken adımların başında yalıtım uygulamalarının geldiğini ifade etti.

Dünya genelinde özellikle nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve küresel ticaret gibi faktörler nedeniyle enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Dünyanın enerji kaynakları önümüzdeki 30 yıl boyunca bu talebi karşılamak için yeterli olsa da bu kullanımın çevreye verdiği zararlar, enerji arzının güvenliğine yönelik endişeler ve yüksek yatırım maliyetleri, enerjiyi daha verimli kullanma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım da enerji verimliliğine ve bu verimliliği sağlamada kritik rol oynayan yalıtımın önemine yönelik farkındalığı artırmak için “Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı” çıkardı.

Ozan Turan; “Enerjinin bilinçsizce tüketilmesi hem gezegenimizi hem de şirketlerin rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Doğru ısı yalıtımı uygulaması enerji tasarrufu sağlar” diyerek küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı krizlerin hem gezegeni hem de şirketlerin rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan sözlerine şöyle devam ediyor: “Dünya genelinde hızla artan enerji tüketimi, çevremize ve gezegenimize verdiğimiz zararı geri dönülemez bir noktaya taşıyor. Bunun yanında OECD ülkeleri içinde 2010-2018 yılları arasında en yüksek sera gazı artışı kaydeden ülke Türkiye. Bu nedenle ülke olarak bu konuyu çok daha acil ve kapsamlı olarak ele almamız gerekiyor. Üstelik ekonomimizin en büyük kalemini oluşturan enerji ithalatımız, işletmelerimizin ve genel olarak ülkemizin rekabetçiliğini de olumsuz yönde etkiliyor.”

Türkiye’de tüketilen enerjinin yüzde 70’inden fazlasının binalarda ve sanayide kullanıldığını hatırlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu durum, bu iki alanda etkin yalıtım uygulandığı takdirde büyük bir enerji tasarrufu sağlanabileceğini ortaya koyuyor. ODE Yalıtım olarak biz de enerji tasarrufu ve yalıtım konularında farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyor, bilgi birikimimizi paydaşlarımıza aktarıyor ve çözüm önerilerimizi her platformda dile getiriyoruz. Bu kitabımızla da enerji verimliliğine yönelik güncel bilgileri paylaşırken, bu verimlilikte ısı yalıtımının önemine dikkat çektik. Bundan sonra da yalnızca fabrikalarımızda değil işimizin mutfağında da üretmeye, paydaşlarımıza, sektörümüze ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”

Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı, ilki 1999, ikincisi 2011 yılında yayımlanan aynı isimli kitabın, Prof. Dr. T Hikmet Karakoç tarafından yayına hazırlanan ve tamamıyla güncellenmiş üçüncü baskısı. Dünyada ve Türkiye’de enerjinin yerinin ve öneminin güncel veriler ışığında paylaşıldığı kitapta, ısı yalıtımı alanındaki uygulama ve örnekler de kapsamlı bir şekilde yer alıyor.

Kitabın basılı hali https://www.ode.com.tr/kitap-talep-formu adresi üzerinden talep edilebilir.Slider Altına