Şantiyelerin Güvenliği için Teknolojik Dönüşüm Şart

21 Nisan 2021 Dergi:

İnşaat ve el aletleri sektörü iş sağlığı ve güvenliği ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında geliyor. Öyle ki, kazaların yüzde 30’u yalnızca el aletlerini kullanırken ortaya çıkıyor. İnşaat endüstrisinin el aletleri kulvarında global lider markalarından Hilti, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında teknolojinin bu alanda da büyük rol oynadığına dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan ve insanı merkeze alan bir çalışma kültürü benimsediklerini açıklayan Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, geliştirdikleri yeni nesil teknolojilerle şantiyeleri çok daha sağlıklı ve güvenli alanlara çevirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Çetinkol, sektörde kullanılan el aletlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojiye uyumlu, ergonomik ve güvenli olması gerektiğini vurguladı. 

“İş sağlığı ve güvenliği bir seçenek değil zorunluluk”

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, çalışma ortamları ve üretim süreçlerindeki yetersiz ve olumsuz koşulların çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkına karşı tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemler alınmasının bir seçenekten çok zorunluluk olduğunu ifade etti. İş kazalarının ve meslek hastalıklarınınönlenmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu alana kanalize edilmesigerektiğini vurgulayan Çetinkol, atılacak adımların verimliliği ve üretkenliğide artıracağını dile getirdi.

Tedbirler artırılmalı, iş güvenliği eğitimleri uygulanmalı

El aletleri kullanırken yaşanan iş kazalarının temel nedenlerini sıralayan Banu Deniz Çetinkol; “İş güvenliği eğitimlerinin eksikliği, kaynağında tedbirsizlik, toplu koruma önlemi eksikliği, dikkatsizlik, kontrolsüz çalışma, malzeme ve ekipman güvensizliği, kişisel koruyucu donanım eksikliği, kontrol ve denetim eksikliği kazaların ortaya çıkmasında büyük rol oynuyor. Bu kazalar sonuncunda maalesef uzuv kayıpları, el ve parmak yaralanmaları, malzeme sıçramaları, göze veya cilde cisim batması, gürültü, titreşim ve toz maruziyeti gibi sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uygulanması ve tedbirlerin artırılması büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu. 

Kullanılan ekipmanlar teknolojik ve ergonomik olmalı

Hilti Türkiye olarak şantiyelerdeki dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve inşaat endüstrisindeki dinamikleri geleceğe yön veren teknolojilere entegre etmek amacıyla birçok yenilikçi yaklaşımı devreye aldıklarını söyleyen Çetinkol; “Yazılımdan servise, ileri teknoloji ekipmanlardan kapsamlı eğitimlere kadar iş sağlığı güvenliği konusunda nitelikli ve efektif çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktadaki amacımız hem mevcut ve olası iş kazası risklerini minimize etmek hem de şantiyeleri daha güvenli çalışma alanlarına dönüştürmek. Kullanılan el aletlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojik şartlara uyumlu, ergonomik ve güvenli olmasının yanı sıra çalışanların ve işverenlerin bu konudaki farkındalığını artırmayı da çok önemsiyoruz.” dedi. 

Aktif Tork Kontrol ve AVRteknolojisi ile maksimum güvenlik

Geleceği referans alan teknoloji ve eğitimlerle iş güvenliğini kontrol altına aldıklarını söyleyen Çetinkol; “Teknolojilerimiz iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun olarak tasarlanıyor. Kırıcı-delici ürünlerimizde bulunan Aktif Titreşim Azaltma (AVR) özelliği, titreşimi üçte iki oranında azaltarak hem sağlık sorunlarını önlüyor hem de makinelerin daha uzun süre kullanımına imkan sağlıyor. Yine kırıcı-delici ürünlerimiz için yükseklerde çalışırken kullandığımız Aktif Tork Kontrol teknolojimiz, makinenin delici ucunun işlem sırasında demir donatıya denk gelmesi gibi nedenlerle sıkışması durumunda anında gücü keserek motoru durduruyor. Bu sayede kırıcı-delicinin gövdesinin kendi ekseni etrafında dönme riskini ortadan kaldırıyor. Ayrıca tüm makinelerimiz tozsuz delim aparatları ile uyumlu çalışarak ince toz maruziyetini yüzde 99 oranında azaltıyor. Tozu kaynağından çeken entegre vakumlu süpürge sistemi, çalışanlar için daha temiz ve sağlıklı bir ortam yaratmaya yardımcı oluyor” dedi. Partnerleri, müşterileri ve kullanıcılarının iş sağlığı ve güvenliği için piyasaya sundukları ürünlerin güvenli kullanımı konusunda farklı yaklaşımlar sunduklarını belirten Çetinkol; “İleri İSG Eğitimleri, Kimyasalar Ürünlerin, Delici Kırıcı Makinelerin, Kesme Taşlama Makinelerinin Güvenli Kullanımı eğitimleriyle iş ortaklarımız çalışan güvenliğine, verimliliğine ve karlılığına katkıda bulunuyoruz. Bilgimizi ve profesyonel uzmanlığımızı Sürekli Eğitim Birimi (CEU) ve eğitim kursları, akredite edilmiş Pasif Yangın Durdurucu Eğitimleri ve kapsamlı dübel tasarım yazılımlarıyla daha güvenli yapılar tasarlamak ve inşa etmek için paylaşıyoruz” şeklinde konuştu. Slider Altına
Söyleşi