Santrifuj Pompalarda Salmastralar Nasıl Değiştirilir?

03 Ocak 2021 Dergi:
Mekanik salmastra, döner milin sabit bir gövdeden geçtiği ya da zaman zaman da gövdenin mil etrafında döndüğü bir tank içerisinde (genellikle pompalar, karıştırıcılar, vb.) sıvının bulunduğu bir yöntemdir.
Santrifüj pompa sızdırmazlığı yapılırken zorlu görev, büyük miktarda basınçlı sıvının sızmasını önlerken aynı zamanda döner milin pompanın ‘nemli’ alanına girmesini sağlamaktır.
Bu zorluğun üstesinden gelmek için mil ve pompa gövdesi arasında, pompalanan proses basıncını tutabilecek ve mil dönüşünden kaynaklanan sürtünmeye dayanabilecek bir salmastra olması gerekir. 
Geleneksel Yöntemler
Mekanik salmastraların işleyişini incelemeden önce bu sızdırmazlığı meydana getiren diğer yöntemleri anlamak önemlidir.  Hala sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri Yumuşak Salmastradır.
Yumuşak salmastra, mil ve pompa gövdesi arasındaki boşluğu fiziki olarak dolduran, mil etrafına sarılan örgü, halata benzer bir materyaldir.
Yumuşak salmastra hâlâ pek çok uygulamada yaygın olarak kullanılmasına karşın giderek çok daha fazla kullanıcı, aşağıdaki nedenlerden ötürü mekanik salmastraları benimsemektedir.
Mil dönüşünden kaynaklanan sürtünme, salmastrayı zamanla aşındırarak salmastra yeniden ayarlanana veya yeniden sarılana kadar sızıntının artmasına yol açar.
Mil sürtünmesi aynı zamanda contanın soğuması için büyük miktarda su sıkılması gerektiği anlamına gelir.
Sızıntıyı azaltmak için conta, mile baskı yapmalı; bu da pompanın mili döndürmesi için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması demektir.
Contanın mile temas etmesi gerektiğinden bir süre sonra mil üzerinde yiv oluşacaktır, bunun da onarımı ya da değişimi pahalı olabilir.
Mekanik salmastralar bu güçlüklerin üzerinden gelmek üzere tasarlanmıştır.
Santrifuj Pompalarda Salmastralar Nasıl Değiştirilir?
1.    Gücü Kapatın.  Pompanız çalışır durumda ise elektirik gücünü kapatın. Siz çalışmaya başladığınızda makinanın çalışmayacağından emin olun.
2.    Su tesisatını kesin. Santrifüj pompaya bağlı tesisat borularından ayırın. Bağlantıyı ayırdıktan sonra, rahatça nerede olursanız pompayı masaya veya zemine yerleştirebilirsiniz.
3.    Pompanın parçalarını sökün. Bir anahtar kullanarak, pompa gövdesini yerinde tutan cıvataları sökün. Bu cıvataları koybetmemeye dikkat edin. Kurulumu yeniden düzenlemek için daha sonra ihtiyacınız olacak.
4.    Santrifüj pompanın çarkını sökün. Salmastra, çarkın arkasındaki şaft üzerinde bulunur. Şaft sökmek için, önce bir anahtar kullanarak şaftı yerinde tutun. Ardından, pervaneyi döndürerek vidayı sökün.
5.    Contayı sökün. Contanın bir kısmı pervaneye bağlanacak, diğer kısmı ise motor miline bağlanacaktır. Salmastrayı her iki yerden de ayırın.
6.    Contayı değiştirin. Motorun milinden mekanik bir contayı sökün. Motor ve parçalarında bulunan yağa dikkat edin. Yüzünüze değdirmeyin.
7.    Pervaneyi vidalayın. Bir anahtar yardımıyla motor milini tutun. Pervaneyi vidalayın.
8.    Pompayı tekrar bağlayın. Bir anahtar ve 3. Adımdaki cıvataları kullanarak, pompayı ve motoru tekrar takın.
9.    Santrifüj pompayı tekrar birleştirin. Yeniden bağlanan sistemi tekrar tesisata yerleştirin. Sıhhi tesisatın santrifüj pompaya yeniden takılmasından sonra kullanıma hazır.
Kaynaklar:
https://www.aesseal.com/tr/resources/academy/mekanik-salmastra-nedir 
http://blog.kampa.com.tr/pompalar/santrifuj-pompalarda-salmastralar-nasil-degistirilir/
 


Söyleşi