Sistemin İlk Kurulumunda Beş Dakika Ayırın, Sistemin Parmak İzini Çıkarın

25 Temmuz 2021 Dergi:

Yeni ekipmanın devreye alınması, bir sistemin düzgün ve olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için ideal zamandır. Yaklaşık beş dakika içinde, sisteminizin en iyi olması gereken durumunu statik basınç profiliyle belgeleyebilirsiniz. Kurulumunuzun bir ölçütü olarak hizmet edecek ve sistemin ömrü boyunca değerli bir teşhis referansı olacaktır.
Statik basınç profili, ekipmanın yakınında alınan dört hava basıncı ölçümüdür. Her basıncı kaydedersiniz, bazı basit hesaplamalar yaparsınız ve ardından basınçları üretici spesifikasyonlarına göre karşılaştırırsınız. Daha iyi teknisyenler, ölçülen basınçları doğrudan yeni ekipman üzerine kalıcı mürekkeple yazar.
Sistemin Parmak İzi
Yeni bir sistemin statik basınç profilini alıp kaydettiğinizde, parmak izi kadar benzersiz ve değerli hale gelir. Mevsimler geçtikçe, sistemde başlangıçta tespit edilen “parmak izi” değerlerine göre hava akışı, kanal sistemi, serpantin, filtre, fan ve genel performansındaki herhangi bir değişiklik kolaylıkla kendisini gösterecektir.
Dört statik basınç değerinden herhangi biri değiştiğinde, deneyimli bir teknisyen her değişikliği yorumlayarak yeni sorunun nedenini saptayabilir ve sistemde kalıcı hasar oluşmadan önce sorunu çözebilir.
Parmak izi değişikliklerinin incelenmesi, başka hiçbir şekilde görünmeyebilecek birçok sistem kusurunu ortaya çıkarır. Statik basınç parmak izini yorumlamayı öğrendiğinizde, bir cerrah gibi sorunları saptayabilir ve çözebilirsiniz.
Pahalı Olmayan Araçlar
Statik basıncı ölçmek için, yüzlerce inçlik su sütununa (w.c.) kadar olan basıncı gösteren bir dijital veya analog manometreye ihtiyacınız olacaktır.
Ayrıca, ucun ekipmanın içine çok fazla girmemesini sağlamak için koruyucu kılıflı 3/8 inçlik bir matkap ucuna da ihtiyacınız olacak. Ek aksesuarlar, basınç hortumu ve hava basıncı okumalarını yapacak bir statik basınç ucudur.
Sistemi Çalıştırın
Yeni ekipman kurduğunuzda, kurulumun tamamlandığından emin olmak için tüm sistemi incelemelisiniz. Ayrıca, gerekli hava akışını ayarladığınızdan emin olun. Sistemi termostatta ve fanı tam kapasitede çalıştırın.
Unutmayın, ekipman yeni. İşiniz, doğru şekilde kurulduğundan ve üretici spesifikasyonları dahilinde çalıştığından emin olmaktır. Statik basınç profili, kurulumunuzun kalitesinin birçok yönünü doğrulayacaktır.
Basınç Okumaları Nereden Alınır?
Statik bir basınç profili elde etmek için çoğu konut sistemine dört test portu kurmanız gerekir. 
Herhangi bir test portunu takmadan önce erişim panellerini çıkarın ve matkap ucunun zarar verebileceği hiçbir ekipman bileşeni olmadığından emin olmak için dikkatlice inceleyin.
Hava filtresinden yaklaşık bir inç önce 3/8 inçlik bir test portu (bir delik) ve filtreden hemen sonra ikinci bir test portu olmalı.
Ardından, hava serpantine girmeden hemen önce ve serpantinden birkaç inç sonra güvenli bir yerde bir test portu olmalı.
Sistemi çalıştırın ve hava akışının ve basınçların dengelenmesine izin verin. Statik basınç ucunu, uç hava akışına bakacak şekilde her bir test portuna yerleştirin. Ardından dört basıncın her birini ölçün ve kaydedin.
Statik Basınç
Statik basınç, bir fanın havayı bir kanal sisteminde hareket ettirmek için itmesi ve çekmesi gereken basınç miktarıdır. Statik basınç, bir kanal sisteminin her tarafına eşit olarak uygulanır. Bu basınç, bir balonu şişirerek bulunana benzer.
Statik basıncı ölçerken, kullanılan ölçü birimi, genellikle şunlardır: “in. wc,” “in. wg” veya “in. H2O.”
Statik basıncı yorumlamanın ve teşhis etmenin bir anahtarı, ilk önce bir HVAC sistemi boyunca basınçların nasıl değiştiğini anlamaktır. Kanal sisteminin besleme tarafındaki basınç, ekipmandaki fanın tahliyesinde en yüksek olacaktır.
Hava bir odaya girerken, kanal sisteminin besleme tarafındaki en düşük basınç genellikle besleme kaydının ötesinde bulunur.
Kanal sisteminin dönüş tarafındaki basınç, ekipmandaki fanın girişinde en yüksek olacaktır. Kanal sisteminin dönüş tarafındaki en düşük basınç, genellikle hava dönüş kafesine girmeden hemen önce bulunur.
Basit Matematik 
Farklı basınç ölçümlerini ekleyerek ve çıkararak birçok ekipman ve sistem bileşeninin hava akışına karşı direncini hesaplayabilirsiniz.
Önce hava filtresinden sonra ve serpantinden önce alınan basınçları ekleyin. Bu, tüm sistem içindeki toplam hava akışı direncini ortaya çıkarır. Bu basınca ayrıca toplam harici statik basınç veya TESP denir.
İkinci olarak, hava filtresinin önündeki basıncı, hava filtresinden sonra alınan basınçtan çıkarın. Bu ölçüm, filtrenin hava akışına karşı direncini gösterir ve filtre basınç düşüşü olarak adlandırılır.
Üçüncüsü, serpantinden önce alınan basınçtan serpantinden sonraki basıncı çıkarın. Bu hesaplama, serpantinin kısıtlayıcılığını gösterir ve serpantin basınç düşüşü olarak bilinir.
Dördüncüsü, hava filtresinden hemen önce test portunda alınan basıncı kullanarak dönüş kanalı sisteminin tasarımını ve kurulum kalitesini kontrol edin.
Beşinci olarak, serpantinden hemen sonra test portunda alınan basıncı kullanarak besleme kanalı sisteminin tasarımını ve kurulum etkinliğini doğrulayın.
Bu basınçlar ve hesaplamalar ile kurulumu değerlendirmeye hazırsınız.
Sistem Kurulumunu Değerlendirin
Sistemin tasarımını ve kurulumunu değerlendirmek için ölçülen basınçları üretici kataloğundaki mühendislik verileriyle ve tipik endüstri basınçlarıyla karşılaştırabilirsiniz.
TESP'yi hava işleyen ekipmanının isim plakasında listelenen maksimum nominal TESP ile karşılaştırın. Sınırı aşarsa, yayınlanan özelliklerde çalışması için sistem ayarlamaları yapmanız gerekir. Basınç yüksekse, kurulum talimatlarının ekipmana tam olarak uygulanmamış olduğunu düşünebilirsiniz. Basınç düşükse, önemli kanal sızıntısı veya düşük hava akışı olabilir.

Hava filtresini değerlendirmek için ölçülen basınç düşüşünü üretici spesifikasyonlarıyla karşılaştırın. Herhangi bir veri yoksa, ortalama olarak iyi performans gösteren bir sistemin hava filtresi basınç düşüşünü maksimum nominal TESP'nin %20'si ile karşılaştırabilirsiniz. Filtre, çok kısıtlayıcıysa, fan bu yüksek verimli filtreyi karşılayamayabilir.
Serpantinin hava akışına karşı direncini değerlendirmek için, serpantinin ölçülen basınç düşüşünü, üreticinin spesifikasyonlarında bulabileceğiniz nominal basıncıyla karşılaştırın. Herhangi bir veri yoksa, serpantin basınç düşüşünü ortalama iyi performans gösteren sistemin serpantin basınç düşüşünü maksimum nominal TESP'nin %40'ı ile karşılaştırabilirsiniz.
Dönüş ve besleme kanalı sistem basınçları, fanın anma TESP'sinin %20'sini geçmemelidir.
Teşhise Devam
Sistem kurulumunun doğru çalıştığı doğrulandıktan sonra, ekipmanın kendisine veya okumaları almak için tasarlanmış bir etikete her basıncı alın ve kaydedin.
Ekipmana her bakım yaptığınızda, yeni basınç okumalarını sistem yeniyken alınan basınçlarla karşılaştırın.
Artan basınçlar, filtre veya serpantin gibi sistem bileşenlerinde kir birikmesine işaret edebilir. Artan basınç ayrıca hasarlı kanal sistemini veya belki de daha yüksek bir fan hızı ayarını ortaya çıkarabilir.
Sistem yeniyken olduğundan daha düşük olan basınçlar, kanalların ayrıldığını, filtrede bir delik olduğunu, üfleyicinin kirli olduğunu veya fan hızının düştüğünü gösterebilir.
Unutmayın, gelecekte bir statik basınç profili ölçtüğünüzde, okumalarınızı kurulum sırasında kaydedilen basınçlarla karşılaştırın. Basınçtaki her değişiklik, sistem performansında bir farkı gösterir. Fark %10'dan fazla ise sistemin düzeltilmesi gerekir.
Kaynak: Rob "Doc" Falke


 Slider Altına
Söyleşi