TESİDER Deprem Arama Kurtarma Çalışmaları için Tesisat Ustalarını Hazırlayacak

06 Aralık 2020 Dergi: Kasım-Aralık 2020

Deprem, ülkemizin her an burun buruna gelebileceği bir doğal afet riski. Olası bir İstanbul depremi için yıkım risk altında görülen 48.000 binadan bahsediliyor. Bu süreçte bir insanın yaşamının kurtulabilmesi için yardımı olabilecek tek bir kişinin bile büyük önem taşıdığına inanan TESİDER (Tesisat Teknolojileri Eğitim Araştırma Derneği), tesisat ustalarına Arama-Kurtarma eğitimi vererek deprem afeti karşısında değerli bir destek gücü sağlamaya çalışıyor.
Bu projenin ana fikri ve hedeflerini, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz şöyle anlatıyor: “Her şeyden önce yaşama saygı duyan her birey gibi bizler de, tesisat dünyası profesyonelleri olarak toplumsal bir felaket olasılığına karşı alabileceğimiz sorumlulukları, verebileceğimiz desteği gözden geçirdik. Deprem sonrası müdahale süresi, enkaz altında kalan insanların hayatta kalabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Neredeyse her mahallede tesisat ustaları bulunabiliyor. Bu profesyonellerin meslekleri gereği sahip olduğu ekipmanlar, arama kurtarma çalışmalarında kritik öneme sahiptir. Bu ekipmanların küçümsenemeyecek maliyetleri var. Bugün bir kanal gözlem kamerasının 40-50 bin Lira civarında olduğunu düşünürsek, bu ekipmanların sıradan el aletleri gibi yaygın olarak bulunabilir olmadığı anlaşılacaktır. Tesisat ustalarının kullandığı ses dinleme cihazları, kanal içi görüntüleme yapabilen kameralar, delici, kesici, kırıcı aletler gibi donanımlar, arama-kurtarma çalışmalarında ‘olmazsa olmaz’ ekipmanlardır. Tesisat ustalarının Arama Kurtarma eğitimleri alması halinde, olası bir deprem afetinde, kendi bulundukları mahalle içinde bir enkaza en kısa sürede ve gereken donanıma sahip olarak ulaşabilirler ve yaşam kurtarma mücadelesine önemli bir destek verebilirler. Bu süreçte bir yandan tesisat ustalarına ulaşarak proje hakkında bilgilendiriyor ve gönüllü katılımlarını sağlayamaya çalışıyoruz, öte yandan söz konusu eğitimin için işbirliği yapabileceğimiz STK’larla görüşerek eğitim programımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Yardımda rekabet değil dayanışma ve işbirliği olur. TESİDER olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Buna benzer birkaç projemiz daha var. Bunlardan birisinde de yine olası deprem afeti neticesinde ortaya çıkacak sanitasyon ve hijyen ihtiyacına yönelik pratik, hızlı devreye alınabilecek çözümler konusunu ele alıyoruz. Kamu kullanımına açık parkların peyzajı yapılırken öngörülmesini istediğimiz yeraltı atık su depoları, portatif panellerle ihtiyaç halinde duş-tuvalet kabinlerine dönüşebilecek oturma bankları tasarımı gibi detayları içeren projemiz için gerek belediyeler gerekse tasarımcılarla iletişim içindeyiz. Mevcut projelerimiz, bir yandan sosyal sorumluluk misyonumuzu yerine getirecek, öte yandan tesisat profesyonellerinin toplum içindeki değerine dikkat çekecek.” Söyleşi