İklimlendirme Cihazları Devre Elemanlarının Elektrik Bağlantı Şemaları - 1

23 Tem 2014

1. Pencere tipi klima kumanda devresiAÇIKLAMA: Bu devrede cihaz soğutma veya sadece havalandırma konumunda çalıştırılabilmekte olup fan motoru üç farklı hızda çalıştırılabilmektedir. Ayrıca ortam sıcaklığı, termostat yardımıyla doğrudan kompresör kumandası ile ayarlanmaktadır. Kompresör PSC (daimî ayrık kapasitörlü) tipi olup kalkış rölesi kullanılmamaktadır.

 
2. Soğutma amaçlı pencere tipi klima bağlantı devresi
 
 
AÇIKLAMA: Bu devre, önceki örneğe benzer bir klima devresi olup, farklı olarak kompresöre kalkış kapasitörü, daimî (çalışma) kapasitörü ve potansiyel röle eklenmiştir. Devre bu şekliyle ağır çalışma şartlarına (zorlu yol verme, vb.) daha uygundur.


3. Soğutma amaçlı pencere tipi klima cihazı bağlantı şeması


 
AÇIKLAMA: Bu devrede fan motoru iki hızlıdır. Kompresör daimî ayrık kapasitörlü olup termostat ile kumanda edilmektedir. Anahtar, fan motoru ve termostat sembolleri önceki devrelerden biraz farklıdır.

 
4. Dirençli ısıtmalı pencere tipi klima bağlantı şemasıAÇIKLAMA:
Bu devre önceki devrenin daha gelişmiş şekli olup soğutmanın yanında elektrik dirençli ısıtma ve havanın yönlendirmesini sağlamak için panjur motoru ilâve edilmiştir. Isıtıcı elemanın güvenliğini sağlamak için sıcaklığa duyarlı (metal çifti) termik bulunmaktadır.

 
Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Klima Cihazlarının Elektrik Devre Şemalar Dökümanı 

Etiketler