Vanalar

02 Mart 2021 Dergi: Ocak-Şubat 2021

Vanalar, sıvıların, gazların, tozların vb. borular veya kanallar yoluyla, tanklardan veya diğer kapalı sistemlerden geçiş hareketini kontrol etmek için kullanılan mekanik veya elektromekanik cihazlardır. Çoğu durumda, vanalar, bir tür mekanik bariyere (örneğin bir plaka, bir top, bir diyafram) sahiptir. Bazı valfler, açma-kapama çeşitlerine göre tasarlanırken, diğerleri ortam geçişinin çok hassas kontrolüne izin verir.

Valfin ıslanan parçalarının içinden geçen akışkan veya toz ile uyumluluğunu sağlamak için valflerin belirlenmesinde malzeme seçimi önemli bir rol oynar. Boyutlandırma; boru cinsi veya boru çapı, akış hızı ve yedek olarak takılan boru hattı vanaları için flanşlar arasındaki genişliğe göre belirlenir.

Çok Tur/Dönüşlü Vanalar veya Doğrusal Hareket Vanaları

Sürgülü Vana: Sürgülü vana, esas olarak açma - kapama, kısma içermeyen durumlarda kullanılan genel bir servis vanasıdır. Valf, akışı engellemek için valf boyunca kayan düz bir yüz, dikey disk veya kapakla kapatılır.

Küresel Vana: Küresel vana, vananın merkezinde bulunan eşleşen bir yatay yuvaya indirilmiş düz veya dışbükey bir tabana sahip bir tapa ile kapanma sağlar. Tapayı yükseltmek, valfi açarak sıvı akışına izin verir. Küresel vana, açma - kapama hizmeti için kullanılır ve kısma uygulamalarını yönetir.

Esnek Vana (Pinç Valf): Esnek vana, özellikle büyük miktarlarda askıda katı madde içeren bulamaç veya sıvı uygulamaları için uygundur. Akışı kapatmak için sıkıştırılabilen bir lastik tüp gibi bir veya daha fazla esnek eleman aracılığıyla sızdırmazlık sağlar.

Diyaframlı Vana: Diyaframlı vana, kompresöre bağlı esnek bir diyafram vasıtasıyla kapanır. Kompresör, valf gövdesi tarafından bir savak üzerine indirildiğinde, diyafram sızdırmazlığı sağlar ve akışı keser. Diyafram valf, aşındırıcı ve kirli hizmetlerde kullanılır.

İğne Vana: İğneli vana, küçük hatlarda akışı kısıtlayan bir hacim kontrol vanasıdır. Vanadan geçen akışkan 90 derece dönerek koni biçimli uçlu bir çubuğun yuvası olan bir delikten geçer. Koninin yuvaya göre konumlandırılmasıyla deliğin boyutu değiştirilir.

Özel Vanalar

Bu standart valf ürünlerine ek olarak, birçok valf üreticisi, belirli uygulamalar için özel tasarlanmış valfler ve aktüatörler üretir. Valfler geniş bir boyut ve malzeme yelpazesinde mevcuttur. Her tasarımın kendine göre avantajları vardır ve belirli bir uygulama için uygun vananın seçimi kritiktir. Bir valf seçiminde genel olarak dikkate alınan faktörler şunları içerir:

  • İşlenecek madde ve gerekli akış hızı
  • Servis koşullarının talep ettiği şekilde vananın akışı kontrol etmesi ve/veya kapatması gerekliliği
  • Valfin maksimum çalışma basıncına ve sıcaklığına dayanma yeteneği
  • Valfin korozyon veya erozyondan kaynaklanan aşındırıcılara direnme yeteneği
  • Varsa aktüatör gereksinimleri
  • Bakım ve onarım gereksinimleri

Çeyrek Tur Döner Vanalar, Döner Vanalar

Plug Vana: Plug vana, öncelikle açma-kapama hizmeti ve bazı kısma hizmetleri için kullanılır. Akışı, akışa izin vermek için vananın akış yolu ile aynı hizada olan, ortasında bir delik bulunan silindirik veya konik bir tapa aracılığıyla kontrol eder. Her iki yönde çeyrek dönüş akış yolunu engeller.

Küresel Vana: Küresel vana konsept olarak tapalı vanaya benzer, ancak açık konumda düz geçişe izin veren ve akışı engellemek için küre 90 derece döndürüldüğünde akışı kapatan bir delik bulunan dönen bir bilye kullanır. Açma-kapama ve kısma hizmetleri için kullanılır.

Kelebek Vana: Kelebek vana, borudaki akış yönüne dik açılarda pivot ekseni olan dairesel bir disk veya kanat kullanarak akışı kontrol eder. Kelebek vana hem açma kapama hem de kısma hizmetleri için kullanılır.

Kendinden Tahrikli Vanalar

Çek Valf: Çek valf, geri akışı önlemek için tasarlanmıştır. İstenilen yöndeki sıvı akışı vanayı açar, geri akış ise vanayı kapanmaya zorlar.

Basınç Tahliye Vanası: Basınç tahliye vanası, buhar, gaz, hava ve sıvı hatlarında aşırı basınçtan koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Valf, güvenli basınçlar aşıldığında "buharı bırakır", ardından basınç önceden belirlenmiş bir seviyeye düştüğünde tekrar kapanır.

Kontrol Vanaları: Kontrol vanası, akışın doğru oranlama kontrolünü sağlamak için tasarlanmıştır. Sürekli bir süreçte algılama cihazlarından aldığı sinyallere göre akış hızını otomatik olarak değiştirir. Bazı vanalar özellikle kontrol vanaları olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, çoğu vana türü, güç aktüatörleri, konumlayıcılar (pozisyonerler) ve diğer aksesuarların eklenmesiyle hem doğrusal hem de döner hareket için kontrol vanaları olarak kullanılabilir.

Çek Valf Çeşitleri ve Önerilen Uygulamaları

Çek valfler, endüstriyel veya domestik uygulamalarda, herhangi bir sistem için en önemli valflerden biridir. Düzgün çalışmayı sağlamak, ters akışı ve hasarı önlemek için kritiktir. Bununla birlikte, çek valf türleri her bir uygulama için özel olarak tasarlanmıştır.

Çek Valf Türleri 

Swing Çek Valfler

Swing tip çek valfleri, üstte bir menteşeye takılı bir diskle tamamlanan basit bir tasarıma sahiptir. Sıvı geçerken valf açık kalır. Ters akış meydana geldiğinde, hareketteki değişiklikler ve yerçekimi diski aşağı indirmeye yardımcı olarak valfi etkin bir şekilde kapatır.

Bu tip çek valfler, kanalizasyon sistemlerinde, yangınla mücadele ve sel önleme gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gaz, sıvı ve diğer ortam türleri gibi malzemelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Stop-Çek Valfler

Stop çek valfleri birçok uygulama için kullanılabilir. Malzeme akışını başlatmak, durdurmak ve düzenlemek için tasarlanmıştır ve geri akışı önlemeye yardımcı olur.

Sistemdeki basınç çok düşükse, bu valfler ters akışı önlemek için otomatik olarak kapanacaktır. Sonuç olarak, genellikle geri akıştan kaynaklanan hasar önlenir.

Bu tip çek valfler ayrıca harici bir mekanizma veya bir reset kontrolü ile çalışır. Bunlarla, güvenli ve verimli operasyonlar sağlamak için vanayı akış yönü veya basınçtan bağımsız olarak kapanacak şekilde ayarlamak mümkündür.

Genellikle santrallerde ve kazan sistemlerinde stop-check vanaları kullanılmaktadır. Petrol üretimi ve arıtma, hidrokarbon işleme ve yüksek basınçlı güvenlik hizmetleri için de faydalıdır.

Küresel Çek Valfler

Diğer valflerin aksine, küresel çek valfler, borularda ve sistemlerde akış yönünü kontrol etmeye yardımcı olmak için gövdelerinin içinde bir küre kullanır. Bu top, sistemden sıvı geçtiğinde serbestçe döner ve bu da bir silme hareketine ve hatta bilye ile yatak arasında aşınmaya neden olur. Bu benzersiz hareket, küresel çek valfleri viskoz malzemelerle çalışan sistemler için ideal hale getirir.

Basınç azalırsa veya ters akış tespit edilirse, top/küre yatağa doğru hareket edecektir. Bu, bir sızdırmazlık oluşturur ve uygun akış yönünün korunmasına yardımcı olur. Küresel çek valfler, mevcut en yaygın valflerden biridir. Endüstriyel sistemler ve yaygın domestik uygulamalar, bu tipleri kullanır. 

Bunun da ötesinde, küresel çek valfler ölçüm pompaları ve kromatografi pompaları için de kullanılır.

Sessiz Çek Valfler

Sessiz çek valfler, su boru hatları ve sistemleri için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Bu vanalar, su hatlarında meydana gelebilecek basınç dalgalanmalarını kontrol etmek ve bunlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Su darbesini önlemek ve akışı tersine çevirmek için de çalışır.

Sessiz çek valfler, yay destekli bir diskten yapılmıştır. Valfteki sıvı basıncı, çatlama basıncından daha yüksek olduğunda veya valfin açılması veya kapatılması gereken basınç, ters akışı önlemek için diski indirir.
Valf ayrıca diski dikey olarak hareket ettirmek için bir kılavuz içerecek şekilde üretilmiştir. Bu, düzgün şekilde yeniden oturmasını sağlar.


Etiketler


Söyleşi