Soğuk Depolarda Arıza Teşhisi

16 Mayıs 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019

Hazırlayan: Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu

Kanada Ontario'da meyve ve sebzelerin kısa veya uzun süreli depolanmasında kullanılan yüzlerce soğuk depo bulunmaktadır (Şekil 1). Depolar, üretimdeki arz fazlalığını yumuşatmak, müşterilere daha sürekli tedarik sağlamak ve ürün kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için bir pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır. Depolar, düzgün çalışması için kritik öneme sahip çok çeşitli boyutlarda, düzenlerde ve yapım yöntemlerinde imal edilir.

soguk depolarda ariza teshisi

Şekil 1. Tanımlanan bazı bileşenlerin bulunduğu soğuk hava deposu

Soğuk depoda sorun mu yaşıyorsunuz? Sorunların tespit edilmemesi, soğuk hava deposundayken ürün bozulmasına neden olabilir. Bu bilgilendirme belgesi, soğuk depolarda bulunan en yaygın sorunlardan bazılarını ve olası nedenlerini ve çözümlerini listeler. Soğuk depolamanın yapısal olarak uygun olmasını ve çalışmasını sağlamak için düzenli kontrol ve bakım yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Soğuk depo yüklenici firması, muayene ve bakım takvimi hazırlanmasında yardımcı olabilir. Bazı çözümler depo sahibi tarafından gerçekleştirilebilirken, diğerleri ise kalifiye bir yüklenici tarafından ele alınmalıdır. bu bilgilendirme belgesinde aşağıdaki nedenler ve olası çözümler ele alınmıştır:

Ürün ile İlgili Olanlar:

1. Bazı ürünler donuyor.

2. Bazı ürünler kütle kaybediyor.

3. Bazı ürünler terliyor veya üzerinde su oluşuyor.

4. Ürün erken olgunlaşma, renk değişimi, bitkilerde yaprak kaybı oluşuyor.

5. Ürünün koku veya lezzet kaybı var.

6. Ürün çürüyor.

Bina ile İlgili Olanlar

1. Duvarlar ve / veya tavanda yoğuşma veya küf var.

2. Duvarlar ve / veya tavan çürüyor.

3. Tavan damlıyor.

4. Zemine su püskürtülse bile zemin kuruyor.

5. Depolama süresince iç hava sıcaklığı değişkenlik gösteriyor.

6. Depolama süresince iç hava sıcaklığı istenenden daha sıcak oluyor.

7. Depolama süresince iç hava sıcaklığı istenenden daha soğuk oluyor.

8. İç hava sıcaklığı eşit değil.

9. Depolama havası kötü kokuyor veya solunması zor.

10. Evaporatör serpantinleri buzlanıyor ve çok fazla yoğuşma yapıyor.

11. Elektrik tüketimi artıyor.

ÜRÜNLE BAĞLANTILI KONULAR

Problem 1a: Ürünlerin bazıları donuyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Termostat çok soğuğa ayarlanmış, diferansiyel çok geniş veya termostatın (veya sensörünün) konumu zayıf.

Termostatı daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın. Sıcaklık farkını (diferansiyeli) azaltın (açma-kapama). Termostatı (veya sensörünü) yeniden yerleştirin veya termostatı değiştirin.

Ürün çok fazla istiflenmiş ve doğrudan serpantinlerden gelen hava akımına maruz kalıyor.

Ürünü, serpantinlerden gelen hava akımına çok yakın istiflemekten kaçının. Ürünün üstündeki soğuk havayı saptırmak için serpantinlerin altına perdeler takın.

Ürün donmuş duvarlara temas ediyor veya çok yakın (kışın veya bir dondurucunun yanındaysa).

Özellikle beton temelleri yalıtınız ve ürünü soğuk duvarlardan uzak tutunuz.

Evaporatör serpantinleri kirli veya çalışmayan bir veya daha fazla fana sahip, bu da çıkan hava sıcaklığının daha soğuk olmasına neden oluyor.

Evaporatör serpantinlerini temizleyin veya fanları tamir edin.

Bir serpantin düzgün çalışmayabilir (çoklu serpantinlerle) diğer serpantinlerden çıkan hava sıcaklığının daha soğuk olmasına neden olabilir.

Bir teknisyene uygun soğutucu akışkan akışı, çalışma basıncı ve sıcaklıklar (kızgınlık ayarları) için serpantinleri ve valfleri kontrol ettirin.

Zayıf hava akışı.

Ölü hava noktalarını bulmak için bir duman jeneratörü kullanın.Serpantinleri yeniden yerleştirin veya fan kapasitelerini arttırın. Hava kanalları ve / veya ekstra sirkülasyon fanları takın. İyi hava dağıtımını sağlamak için yönlendiriciler yerleştirin.

 Problem 2a: Bazı ürünler kütle kaybediyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Depo bağıl nemi çok düşük.

Evaporatör serpantinlerini temizleyin (kirliyse).

İşlevsel olmayan fanları değiştirin.

Defrost sıklığını (süre ve sonlandırma) odaya aşırı ısı ekleyebileceği veya döngüler arasında aşırı karlanmaya izin verebileceğinden kontrol edin.

Bir yüklenicinin verimli çalışma ve uygun çalışma sıcaklıkları için sistemi ve serpantinleri kontrol etmesini sağlayın.

Genleşme vanalarında kızgınlık ayarlarını yapın.

Yüklenicinin sistem boyutlandırmasını kontrol etmesini isteyin (kompresör vs evaporatör serpantininin boyutlandırılması ve gerçek tasarım koşullarında sıcaklık farkı).

Serpantin boyutunu artırın veya daha fazla serpantin takın, böylece "soğuk" hava ve serpantinleri terkeden hava ile ürünün "hissettiği" hava arasında daha düşük bir sıcaklık farkıyla çalışabilirler. Bu, havanın neminin düşmesini engeller.

Ultra ince veya atomize buğu sağlayabilen nemlendirme ekipmanını takın.

Soğuk hava kuru iken ürün ılık ve nemlidir ve nemi dışarı çeker. Buhar basıncı farkı çok yüksek.

Ürün ısısını daha hızlı ve hasattan sonra derhal alın, böylece ürün ve depolama havası arasında daha az buhar basıncı farkı olur. Bu nedenle nemin üründen ayrılması ve kurumasına neden olması önlenmiş olur.

Ahşap kasalar ve depolama yapısının kendisi havadan ve üründen nem çekiyor.

Uzun süre saklanmadan önce ahşap kasaları ıslatın. Testler, ahşap kasaların nemi emerek ağırlıkça % 10 arttırabileceğini göstermektedir.

Yumuşak çekirdekli meyveler gibi ürünler hafifçe donduğunda kırışık görünür.

Donma noktasındaki olası çözümleri görün. Hafifçe donmuş olan meyveler nem kaybından etkilenmez.

Problem 3a: Bazı ürünler terliyor veya üzerinde su oluşuyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Odaya kapı boşluklarından veya odadaki hava sızıntılarından ılık, nemli hava giriyor.

Kapı açılma süresini en aza indirerek, bir şerit perde (veya hava perdesi) monte ederek, rüzgâr basıncını ve / veya bitişik alanın soğutulmasını önleyerek ılık hava sızıntısını azaltın.

Yeni yerleştirilen ürünün sıcak, nemli havası soğuk ürüne çarpıyor.

"Sıcak" ürünün, "soğuk" üründen ayrı bir odada daha uzun süre saklanmasını sağlayın. Keskin hava sıcaklığı artışlarını azaltmak için soğutma kapasitesini yüksek tutun.

Ürün depodan çıkarıldıktan sonra, ılık ve nemli hava soğuk ürün üzerinde yoğunlaşıyor.

Ürünün yavaş yavaş ısınmasına izin verin; Ürün doğrudan ılık, nemli bir ortama yerleştirilirse veya paketleme alanı içine hava şartlandırıcı eklenirse yoğuşma kaçınılmazdır.

Defrost süresi çok uzun olabilir ve / veya sonlandırma çalışmıyor olabilir, bu da oda sıcaklığının çok yükselmesine neden olur.

Odaya aşırı ısı verilmesini önlemek için defrost sıklığını, süresini ve sonlandırmayı kontrol edin.

Defrost water from evaporator coils is dripping on produce

Evaporatör serpantinlerinden gelen defrost suyu ürün üzerine damlıyor

Nemlendirme sistemi damlacıkları çok büyük veya nem tutucu çok yüksek ayarlanmış veya kalibrasyonu bozuk.

Ultra ince veya atomize buğu sağlayabilen veya higrostatı ayarlanabilen, kalibre edilebilen veya değiştirebilen nemlendirme ekipmanı tesis edin.

 Problem 4a: Ürün erken olgunlaşma, renk değişimi, bitkilerde yaprak kaybı oluşuyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Etilen gazı mevcut olabilir.

Depolama alanındaki yüksek etilen üreten meyveleri çıkarın (örneğin elmalar, armutlar, kavunlar, erikler, şeftaliler, kayısılar, kavunlar, domatesler). Egzozda etilen yayan forkliftler kullanmaktan kaçının. Kullanmadan önce depoları iyice havalandırın. Ayrıca, fazladan havalandırma yükünü karşılayacak yeterli soğutma kapasitesi olması koşuluyla kullanım sırasında depoyu havalandırın.

Depolama sıcaklığı çok yüksek olabilir.

Depolama sıcaklığını düşürün. Yetersizse, daha fazla soğutma kapasitesi ekleyin.

Defrost döngüleri çok uzun ve / veya odaya çok fazla ısı ekliyor.

Defrostu doğru döngü aralığı, süre ve sonlandırma açısından kontrol edin.

Ürünün çok sıkı istiflenmiş olması soğumasını önler.

Koridorlarve ürün katmanları arasında boşluk bırakın ve içinden iyi hava akışı sağlayacak şekilde istifleyin.

 Problem 5a: Ürünün koku veya lezzet kaybı var

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Yakında kokuları ve / tatsızlıkları kolayca aktaran ürünler mevcut.

Lahana, çörek otu, kereviz, patates, soğan, marul veya sarımsak gibi bitkileri çıkarın.

 Problem 6a: Ürün çürüyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Ürün çok sıcak ve hızlı nem kaybediyor ve yaşlanıyor.

Hasattan sonra hızlı ve homojen ön soğutma sağlayın. Depolama süresince önerilen sıcaklığı koruyun.

Ürün depolamadan önce hasar görmüş, olgunlaşmış veya düşük kaliteli.

Depolamadan önce ayıklama oranlarını arttırın. Depolamanın düşük kaliteli ürünü, uzun raf ömrüne sahip en iyi kalitede bir ürüne dönüştürmesini beklemeyin.

BİNA İLE İLGİLİ KONULAR

Problem 1b: Duvarlar ve / veya tavanda yoğuşma veya küf var

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

İç yüzeyler, oda havasından daha soğuktur. Yüzey sıcaklıkları ve nem seviyesi küf gelişimi için idealdir.

Oda havasının çiğlenme noktasının altındaki duvar yüzeylerini ısıtmak için daha fazla yalıtım kullanın (yoğuşma). Binayı daha sızdırmaz hale getirin ve bu alanlarda daha iyi hava akımı sağlayın.

Odaya aşırı nem veya ılık nemli hava giriyor.

Kapı açılma süresini en aza indirerek, bir şerit perde (veya hava perdesi) monte ederek, rüzgâr basıncını önleyerek ve / veya bitişik alanı soğutarak ılık havanın sızmasını azaltın.

Tavan veya duvarlarda yalıtım nemlenmiş.

Islak yalıtımı çıkarın. Yüzeylerin kurumasını sağlayın ve yalıtımı yeterli sprey köpük yalıtımıyla değiştirin.

 Problem 2b: Duvarlar ve / veya tavan çürüyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Nem ahşap kaplamaya / yapıya taşınıyor.

Yeniden yapılanmadan önce nemin tekrar içeri girmesinin nasıl ve hangi yöntemle önleneceğini belirleyin

Buhar bariyerinin yanlış takılması veya eksik takılması.

Gerekirse uygun buhar bariyeri yerini belirleyin.

Yanlış yalıtım tipi kullanılmış veya yalıtım kalınlığı yetersiz seçilmiş.

Gerekirse, muhtemelen farklı yalıtım malzemesi ile yeniden yalıtın.

Çatıdan veya diğer kaynaklardan su sızıyor.

Tavan veya diğer su sızıntısı kaynaklarını onarın ve kurutun veya ıslak izolasyonu vs. değiştirin.

 Problem 3b: Tavan damlıyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Tavan arasında sıcak, nemli hava birikmesine izin veren tavan arası havalandırma.

Her 600 m2 alan için 1 m2 kısıtsız tepe bacası veya benzer şekilde hava tahliyesi yapın veya mekanik olarak 2 dakikada 1 defa hava değişimi sağlayın.

Yetersiz tavan yalıtımı, çatlaklardan yoğuşum suyu damlamasına neden oluyor.

Islak yalıtımı çıkarın. Yüzeylerin kurumasını sağlayın ve yalıtımı yeterli sprey köpük yalıtımıyla değiştirin

Buhar bariyerinin yanlış veya eksik takılması.

Sıcak taraftaki yüzey sıcaklığının, çatıdaki sıcak havanın çiğlenme noktasına (yoğuşma) kadar soğumasını önlemek için yeterince yalıtım ekleyin. Buhar bariyerinin konumu buhar basıncı tahrik yönüne (ılık taraf) bağlıdır. Bina kullanımına bağlı olarak bir buhar bariyeri önerilmez.

 Problem 4b: Zemine su püskürtülse bile zemin kuruyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Depolama bağıl nemi çok düşük.

Daha fazla serpantin takın, böylece serpantinlerden çıkan "soğuk" hava ile ürünün "hissettiği" hava arasındaki daha düşük bir sıcaklık farkıyla çalışabilirler. Bu, havanın nemini azaltır. Ultra-ince veya atomize buğu sağlayabilen nemlendirme ekipmanını kurun, kurutulan ürüne geri su koymak zordur.

Zeminlerde suyun kaçması için çatlaklar vardır.

Suyun, özellikle beton temel boyunca akıp akmadığını görmek için yerleri doldurun. Gerekirse kapatın.

 Problem 5b: Depolama süresince iç hava sıcaklığı değişkenlik gösteriyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Termostat uygun bir şekilde yerleştirilmemiş ve ortalama oda sıcaklığını algılamıyor.

Termostatları ortalama oda hava akışına, genellikle evaporatör serpantinlerine dönüş hava akışına takın. Termostatları sıcak / soğuk duvarlardan, kapılardan, ışıklardan, serpantinlerden çıkan soğuk havadan veya sıcak üründen uzaklaştırın.

Düşük kaliteli veya duyarsız termostatlar (çok geniş diferansiyel).

Diferansiyel içeren termostatı yeniden kalibre edin veya termostatı değiştirin. Eşit sıcaklık kontrolü ürün kalitesini korumak için hayati öneme sahip olduğundan kaliteli ekipman kullanın.

Buz çözme döngüleri doğru şekilde kurulmamış veya çalışmamaktadır, bu sayede çevrimler arasında aşırı donmaya izin verilmektedir veya odaya çok fazla ısı eklenmektedir.

Defrostu doğru frekans, süre ve sonlandırma açısından kontrol edin.

Hava akımı depolama boyunca tekdüze değil.

Ölü hava noktalarının yerini belirlemek için bir duman jeneratörü kullanın. Evaporatör serpantinlerini yeniden yerleştirin veya fanlarının kapasitesini arttırın (mümkünse). Hava boruları ve / veya ilave fanları takın. Daha düzenli hava akımı sağlamak için saklama kasalarını yeniden düzenleyin.

 Problem 6b: Depolama süresince iç hava sıcaklığı istenenden daha sıcak oluyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Yetersiz soğutma.

Daha fazla soğutma soğutma kapasitesi tesis edin.

Yaz kullanımı için yetersiz yalıtım.

Duvarlara, tavan arasına ve temel üzerine uygun yalıtımları tesis edin. Bazı yerlerde zemin yalıtımı nadiren yapılır, ancak yıl boyunca kullanım için maliyet avantajı sağlayabilir.

Tavan arası havalandırma kötü.

Her 600 m2 alan için 1 m2 kısıtsız tepe bacası veya benzer şekilde hava tahliyesi yapın veya mekanik olarak 2 dakikada 1 defa hava değişimi sağlayın.

Güneşli günlerde karanlık sıcak bir çatı yüzeyi.

Çatı kiremitini beyaza boyayın ve çatının koyu bir renk olması halinde tavan arası sıcaklıklarının 60 ° C'ye ulaşması nedeniyle yeterli tavan havalandırması sağlayın.

Hava akımı eşdeğer değil veya depoda yetersiz kapasiteye sahip.

Ölü hava noktalarının yerini belirlemek için duman jeneratörleri kullanın. Evaporatör serpantinlerini yeniden yerleştirin veya fanlarının kapasitesini arttırın (mümkünse). Hava boruları ve / veya ilave fanları takın. Daha düzenli bir hava akışı sağlamak için saklama kasalarını yeniden düzenleyin.

Sıcaklığı daha düşük algılayan zayıf termostat konumu.

Termostatları ortalama oda hava akışına, genellikle evaporatör serpantinlerine dönüş hava akışına takın. Termostatların dış soğuk duvarlara, kapıların yanına veya soğuk hava çıkışlı evaporatör serpantinlerinin yanına yerleştirilmesinden kaçının.

 Problem 7b: Depolama süresince iç hava sıcaklığı istenenden daha soğuk oluyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Termostat kötü bir şekilde yerleştirilmiş ve sıcaklığı daha yüksek algılıyor.

Termostatları ortalama oda hava akışına, genellikle evaporatör serpantinlerine dönüş hava akışına takın; Dış sıcak duvarlarda veya kapıların veya ışıkların yakınında konum termostatlarını kullanmaktan kaçının.

Kış kullanımı için yalıtım yetersiz.

Duvarlara, tavan arasına ve temel üzerine uygun yalıtımları tesis edin. Bazı yerlerde zemin yalıtımı nadiren yapılır, ancak yıl boyunca kullanım için maliyet avantajı sağlayabilir.

 Problem 8b: İç hava sıcaklığı eşit değil

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Hava akımı tekdüze değil veya depolamada ürün kapasitesi için yetersiz.

Ölü hava noktalarının yerini belirlemek için duman jeneratörleri kullanın. Evaporatör serpantinlerini yeniden yerleştirin veya fanlarının kapasitesini arttırın (mümkünse). Hava boruları ve / veya ilave fanları takın. Daha düzenli bir hava akışı sağlamak için saklama kaplarını yeniden düzenleyin.

Yetersiz saklama kasası düzenlemesi nedeniyle havanın doğrudan evaporatör serpantinlerine kısa devre yapılması.

Havanın ürüne baypas yapmasına veya saklama kasalarına girmesine izin veren koridor boşluklarından / deliklerinden kaçının. Hava her zaman en kolay yolu alacaktır ve havanın soğutma potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için uzun bir yoldan gitmeye zorlanması gerekir. Kısa devre kontrolü yapmak için bir duman jeneratörü kullanın.

 Problem 9b: Depolama havası kötü kokuyor veya solunması zor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Karbondioksit veya etilen gibi gazlar, çürüme veya solunum sonucu aşırı miktarda bulunabilir.

Çürüyen ürünü arayın ve atın. Günde 1 veya 2 hava değişimi sağlayan küçük bir egzoz fanı takın. Bazı yeni depolar (Kontrollü Atmosfer depoları olarak inşa edilmemiş olanlar) çok sızdırmaz olduğundan doğal hava değişim havalandırmaları yoktur.

 Problem 10b: Evaporatör serpantinleri buzlanıyor ve çok fazla yoğuşma yapıyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Serpantinler çok düşük bir sıcaklıkta çalışıyor.

Serpantinleri temizleyin ve tüm fanların doğru yönde üflendiğinden emin olun.

Serpantin sıcaklığını arttırın. Bu, daha büyük kapasiteli evaporatör serpantinleri gerektirebilir.

Defrost sistemi düzgün çalışmıyor.

Defrost sistemini onarın veya daha etkili bir sistem kurun, çünkü bağıl nem çoğu ürün için yüksek olmalıdır.

Depolama bağıl nemi yüksektir.

Soğan, sarımsak veya kabak gibi bazı ürünler daha az nem gerektirir.

 Problem 11b: Elektrik tüketimi artıyor

Muhtemel sebepler:

Muhtemel çözümler:

Yalıtım ıslak veya yetersiz.

Nem sorununu giderin ve soğuk hava depoları için daha uygun bir yalıtım ile yeniden yalıtın.

Daha önce olduğundan daha yüksek ürün kapasitesi soğutuluyor.

Ürün yükü arttıkça daha fazla soğutma kapasitesi tesis edin. Maliyetleri düşürmek için sistemi uygun şekilde boyutlandırın.

Ürün, önceki sezonlardan daha sıcak depoya giriyor.

Daha erken toplanan çeşitli ürünler ve değişken hava koşulları, hasat edilen ürünün daha ılık olduğu ve eskisinden daha fazla soğutma kapasitesi gerektirdiği anlamına gelebilir.

Daha gevşek yapı veya kapılar daha sık açılıyor.

Binayı, zamanla gevşedikleri için tekrar sızdırmaz hale getirin. Erişim kapılarının üzerine contalar yerleştirin.

Kirli evaporatör serpantinleri veya kondenser serpantinleri (dış ünitelerde).

Evaporatör ve kondenser serpantinlerini temizleyin.

Arızalı soğutma ekipmanları.

Servis verilen ekipmanı; çiftlik ürünlerinin gereksinimlerini bilen kalifiye bir soğutma firmasından alın.

Soğuk hava depolama yapısını ve soğutma sistemini optimum durumda tutmak, yüksek kalitede ürün elde edilmesinde ve işlemci ve perakende taleplerinin daha uzun sürede karşılanmasına yardımcı olacaktır. Bazı teknikler depolama teknikleri kullanılarak çözülebilir, ancak bazılarının nitelikli bir yüklenici tarafından ele alınması gerekir. Bireysel çözümlerine yardımcı olmak ve sorunları hızla düzeltmek için yukarıdaki tabloları kullanın.

Kaynak: http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/17-003.htmSöyleşi