Slider Altına

Mikro Kanal Serpantin Servis Yönergeleri

04 Temmuz 2019 Dergi: Mayıs-Haziran 2019

Çeviri: Hüseyin Bulgurcu

1. Giriş

Bu çalışmanın amacı, Trane Üniter Ticari HVAC sistemleri için geçerli olan mikro kanallı kondenser serpantin teknolojisi servis teknisyenlerini bilgilendirmektir. Bu çalışmada, mikro kanal serpantinlerin konstrüksiyonu, kullanımı, serpantin kaplaması, temizliği, onarımı ve değiştirilmesi tartışılacaktır.

2. Mikro Kanal Serpantinlerinin Kullanımı

Her ne kadar mikro kanal serpantinleri kanat ve boru serpantinlerine göre oldukça sağlam olsalar da yanlış kullanımdan kaynaklanan sızıntıların oluşmamasına özen gösterilmelidir. Soğutucu akışkan serpantin boruları dış kısımlara çok yakın olduğundan, bu serpantinlerin keskin nesnelerin etrafında bulunmamasına ya da ani bir darbe almamasına dikkat edin. Mikro kanal serpantinindeki bazı sızıntılar giderilebilse de bu onarım yalnızca yeni bir serpantin sipariş edilip takılana kadar geçicidir. Mikro kanalın hafif konstrüksiyonu, iki kişinin genellikle serpantini problemsiz bir şekilde monte edebilmesi gerektiği anlamına gelir; bununla birlikte yardımlı sökme ve takma için mikro kanal serpantinleri üzerine yerleştirilmiş kaldırma pabuçları vardır ve serpantinlerin kanatçık yüzeyine zarar verebilen kayışların kullanılmasından kaçınılmalıdır.

DİKKAT: Serpantin Hatası!

Mikro kanal serpantinini bakırdan alüminyum başlık grubuna kadar KULLANMAYIN. Bu, üretilen eklem ve serpantin değişiminde erken arızalara sebep olabilir.

Her ne kadar uygun görünse de lütfen serpantini bakırdan alüminyum başlık düzeneğine sokmaktan kaçının (Şekil 1).

yapiskan koruyucu

Şekil 1. Yapışkan koruyucu

3. Tavsiye Edilen Temizlik İşlemleri

Yıllık temizlik de dahil olmak üzere düzenli serpantin bakımı, kompresör kafa basıncını ve amper çekme oranını en aza indirerek ünitenin çalışma verimliliğini artırır. Ünite “kirli” veya aşındırıcı bir ortamda bulunuyorsa, kondansatör serpantini en az yılda bir kez veya daha fazla temizlenmelidir. Tüm alüminyum yapı nedeniyle temizleyiciler veya deterjanlarla temizlik yapılması kesinlikle önerilmez; düz su yeterli olduğunu kanıtlamalıdır. Kullanılan temizlik maddesi veya deterjan iyice yıkanmaz veya durulanmazsa, mikro kanal serpantinleri korozyona daha duyarlı olabilir. Borulardaki herhangi bir kırılma, soğutucu sızıntısına neden olabilir.

UYARI: Tehlikeli Voltaj!

Servisten önce uzaktan bağlantı kesilmesi dahil tüm elektrik enerjisini kesin. Güce yanlışlıkla enerji verilmemesi için uygun kilitleme/etiketleme prosedürlerini izleyin. Servis işleminden önce gücün kesilmemesi ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

1. Üniteye gelen gücü kesin.

DİKKAT: Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) Gerekli!

HER ZAMAN gözlük veya yüz siperi, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, botlar, önlük veya gerektiği gibi kıyafet dahil Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE) kullanın. Temizlik maddesinin kullanılması gerekirse, üreticinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın ve önerilen tüm güvenli kullanım uygulamalarını izleyin. Tüm güvenlik talimatlarına uyulmaması küçük ve orta dereceli yaralanmalarla sonuçlanabilir.

2. Yüz siperi, eldiven ve su geçirmez giysiler gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

3. Mikro kanal serpantine güvenli erişim sağlamak için üniteden yeterince panel çıkarın.

Not: Serpantini normal hava akışının ters yönünden (ünitenin dışına doğru) temizlemek daha iyidir, çünkü bu artıkların serpantine daha fazla zorlanmak yerine dışarı itilmesini sağlar.

UYARI: Yüzeyde yürümeyin!

Sac drenaj tavası üzerinde yürümeyin. Drenaj tavası üzerinde yürümek destek metalinin çökmesine neden olarak operatör/teknisyenin düşmesine neden olabilir. Bu tavsiyeye uyulmaması ölüm veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Önemli: Üniteye girmeden önce gereken ana destekler arasında köprü. Köprüleme, 2’ye 12 panel veya çoklu metal ızgaradan oluşabilir.

4. Taban kalıntılarını veya yüzeye yapışık elyafları serpantinin her iki kanatçıklarından da uzaklaştırmak için yumuşak bir fırça veya vakum süpürge kullanın.

5. YALNIZCA bir sprey ve su kullanarak, aşağıdaki yönergeleri izleyerek serpantini temizleyin:

a. Basınçlı su tabancası püskürtme basıncı 600 psi’yi aşmamalıdır.

b. Maksimum püskürtme açısı, serpantinin yüzeyine 25 dereceyi (Şekil 2) geçmemelidir. En iyi sonuçlar için, mikro kanal serpantinin yüzeyine dik olarak püskürtün.

c. Püskürtme başlığı, serpantin yüzeyinden yaklaşık 1"-3" arasında olmalıdır.

d. En az 15° fan tipi püskürtme ucu kullanın.

puskurme acisi 

Şekil 2. Püskürtme açısı

Önemli: Sadece aşırı kirli durumlarda, mikro kanal serpantinlerinde herhangi bir tip kimyasal temizleyici veya deterjan kullanılabilir. Su, serpantini tek başına temizlemediği için kesinlikle gerekli olursa, yerel Trane parça merkezinizde bulunan bir serpantin temizleyicisi Nu-Calgon Evap Pow'R' (Trane P / N CHM00351) kullanılabilir. Bu elde edilemezse, aşağıdakileri yapan bir temizleyici tedarik edin:

 • pH değeri nötr temizleyici
 • pH ölçeğinde 8'den yüksek olmayan bir alkali temizleyici
 • pH ölçeğinde 6'dan düşük olmayan bir asidik temizleyici
 • Herhangi bir hidroflorik asit içermemeli

Herhangi bir temizleyici ile birlikte verilen talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Talimatlar temizleyici madde için “durulama yok” diye belirtmiş olsa bile, serpantinlerin temizleyicinin uygulamasından sonra suyla iyice durulanmasının ZORUNLU olmadığını unutmayın. Yanlış durulama nedeniyle serpantin üzerinde kalan temizleyici maddeler veya deterjanlar, mikro kanal serpantin üzerinde korozyon hasarı olasılığını önemli ölçüde artıracaktır.

6. Gerekli verimliliklerini karşılamak için, bazı birimler çift serpantin konfigürasyonuna sahip olacaktır (Şekil 3). Maksimum verimlilik için iki serpantin arasında temizlik yapılması gerekecektir. Yakın mesafelerinden (~ 1 ") dolayı, serpantini düzgün bir şekilde temizlemek için 90°'lik püskürtücü bağlantısı eklemek gerekecektir.

DİKKAT: Serpantin Hasarı!

Serpantine temas eden püskürtme çubuğundan zarar gelmesini önlemek için, 90° bağlantının boru ile temas etmediğinden ve kangalın aşınmasına neden olabileceğinden emin olun.

Yerel Trane Parça Merkezinizde bulunan önerilen takımlar aşağıda listelenmiştir.

TOL03661 9972-36-KIT 90° Meme bağlantısı, hızlı sökme ile 36 "uzatma

TOL03662 9972-48-KIT 90° Meme bağlantısı, hızlı sökme 48 "uzatmalı

cift serpantin yapilandirmasi 

Şekil 3. Çift serpantin yapılandırması

90° ekli uzatma aparatı 

Şekil 4. 90° ekli uzatma aparatı

4. MİKRO KANAL BOBİNİNİN ONARIMI / DEĞİŞTİRİLMESİ

Mikro kanal serpantinleri tasarımda boru ve kanat kondenser tipi serpantinlerine göre oldukça sağlamdır, ancak bunlar tahrip edilemez değildir. Alanda bir hasar veya kaçak meydana geldiğinde, başka bir serpantin sipariş edilinceye kadar serpantini geçici olarak onarmak mümkündür. Sızıntının, serpantinin boru alanı içerisinde olduğu tespit edilirse, yerel Trane parça merkezinizden bir saha tamir takımı (KIT16112) temin edilebilir. Tüm alüminyum konstrüksiyon ve alüminyumun yüksek termal genleşme oranı nedeniyle, başlık düzeneğinde veya üzerinde bulunan bir sızıntı tamir edilemez olarak kabul edilir.

Soğutucu Akışkanının Tahliye ve Şarj Edilmesi

UYARI: R-410A R-22’den Yüksek Basınç Altında Soğutucu Akışkan!

Bu kılavuzda açıklanan üniteler, R-22 soğutucu akışkandan daha yüksek basınçlarda çalışan R-410A soğutucu akışkanını kullanır. YALNIZCA R-410A dereceli servis ekipmanları veya bu ünitelerle birlikte bileşen kullanın. R-410A ile ilgili özel işlem endişeleri için lütfen yerel Trane temsilcinize başvurun. R-410A dereceli servis ekipmanı veya bileşenlerinin kullanılmaması, ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarı ile sonuçlanabilecek R-410A yüksek basınçlarda patlamaya neden olabilir.

UYARI: Yüksek Basınç Altında Soğutucu Akışkan!

Sistem yüksek basınç altında yağ ve soğutucu akışkan içerir. Sistemi açmadan önce basıncı azaltmak için soğutucu akışkanı geri kazanın. Soğutucu akışkan tipi için ünite marka levhasına bakınız. Onaylanmamış soğutucu maddeler, soğutucu ikame maddeleri veya soğutucu katkı maddeleri kullanmayın. Basıncı tahliye etmek için soğutucunun geri kazanılmaması veya onaylanmayan soğutucuların, soğutucu ikame edicilerin veya soğutucu katkı maddelerinin kullanılması, ölüm veya ciddi yaralanma veya ekipman hasarı ile sonuçlanabilecek bir patlamaya neden olabilir.

Ünite, fabrikadaki R-410A soğutucu akışkan ile tamamen şarj edilmiştir. Bununla birlikte, soğutucu akışkan sistemini soğutucu akışkanla boşaltmak veya şarj etmek gerekirse, aşağıdaki işlemlerin ve yönergelerin alınması önemlidir:

 • Soğutucu akışkanı atmosfere salmayın! Soğutucu akışkan ilavesi veya tahliyesi gerekiyorsa, servis teknisyeni tüm federal, eyalet ve yerel yasalarına uymalıdır.
 • Ünitenin Kurulum Çalıştırma ve Bakım (IOM) kılavuzunda bulunan ve soğutucu tahliyesi ve şarjı ile ilgili özel talimatlara uyduğunuzdan emin olun.
 • Soğutucuların ve yağların çapraz kirlenmesini önlemek için yalnızca özel R-410A servis ekipmanları kullanın.
 • Tahliye öncesi ünite elektriğini kesin ve vakum altındayken kompresöre voltaj uygulamayın.
 • POE yağının varlığından dolayı, sistemin açılma süresini en aza indirin. 1 saati geçmeyin.
 • Uygun soğutucu akışkan şarj miktarları için lütfen ünitenin marka levhası verilerine, Kurulum Çalıştırma ve Bakım (IOM) kılavuzuna veya Servis Bilgilerine bakın.
 • Sistemi R-410A soğutucu akışkan ile doldurmadan önce sabit vakum testi yapın. Sistemi 500 mikron veya daha düşük vakum ölçer basıncına indirin. Sistemin yaklaşık 15 dakika dengelenmesine izin verin. Buna “ayakta vakum testi” denir. 15 dakikalık bir sürede izin verilen maksimum artış 200 mikrondur. Basınç artışı 200 mikrondan yüksekse ancak sabit bir değere düştüğünde, aşırı nem vardır. Basınç düzenli olarak artmaya devam ederse, bir sızıntı gösterilir. Şekil 8, “ayakta vakum testi”nin üç olası sonucunu göstermektedir. Sızıntı varsa, sistemi onarın ve önerilen vakum elde edilinceye kadar tahliye işlemini tekrarlayın.

akum süresi ve basınç yükselmesi 

Şekil 5. Vakum süresi ve basınç yükselmesi

 • İlk soğutucu şarjı gerçekleştirildiğinde kompresörün kapalı olması önerilir.
 • R-410A soğutucu akışkanını şarj ederken, sıvı halde şarj edilmelidir.
 • Kompresöre başlamadan önce ilk olarak soğutucu akışkanın sıvı hattına doldurulması önerilir. Bu, başlangıçta kompresör karterindeki soğutucu akışkan nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirecektir.
 • Şarj işlemini tamamlamak için emme hattı şarjına ihtiyaç duyulursa, sadece kompresör çalışırken bunu yapın. Bu, hem kompresörün taşmalı kalkış ile başlayabilme olasılığını hem de kompresörün zarar görme potansiyelini azaltır.

 

DİKKAT: Kompresör Arızası!

Kompresörlerin çalıştırılmasından ÖNCE üniteye en az 8 saat enerji verilmeli ve karter ısıtıcılarına elektrik verilmelidir. Bu, kompresörleri erken arızalardan koruyacaktır.

 • Karter ısıtıcının üniteye başlamadan önce en az 8 saat çalışmasına izin verin.

Onarım İşlemi

Sızıntının, serpantinin yassı soğutucu tüp alanı içerisinde olduğu tespit edilirse, yerel Trane parça merkezinizden bir saha tamir seti temin edilebilir.

MC Tamir Takımı P / N: KIT16112

Satış sonrası parça tamir setinin içeriği:

 • Boru fırçası
 • Epoksi dolgu macunu
 • Alkol temizleme pedi
 • Zımpara kâğıdı
 • Talimat sayfası
 • Alüminyum levha

Gerekli Araçlar:

 • Isı tabancası; Parça (TOL00182), Trane Parça Merkezlerinde bulunur.
 • KKD (eldiven, koruyucu gözlük, varsa alev almaz giysiler)
 • Küçük ve orta boy karga burun pensesi

1. Kaçak kaynağını bulun.

Sızıntı 

Şekil 6. Sızıntı

UYARI: Tehlikeli Voltaj!

Servisten önce uzaktan bağlantı kesilmesi dahil tüm elektrik enerjisini kesin. Sisteme yanlışlıkla enerji verilmemesi için uygun kilitleme/etiketleme prosedürlerini izleyin. Servis işleminden önce enerjinin kesilmemesi ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

2. Üniteye gelen enerjiyi kesin.

DİKKAT: Keskin Kenarlar!

Bu belgede açıklanan servis prosedürü keskin kenarlarda çalışmayı içerir. Kesilmeyi önlemek için, teknisyenler eldiven ve kol korumaları dahil tüm gerekli Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKE) giymelidir. Tavsiyelere uyulmaması küçük ve orta dereceli yaralanmalarla sonuçlanabilir.

3. Herhangi bir saha onarımını denemeden önce uygun kişisel koruma ekipmanı (KKE) ekipmanını giyin. Alüminyum kanatçık malzemesi son derece keskindir, lütfen eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

4. Hasar görmüş serpantin devresinde kalan soğutucu akışkanı boşaltın.

5. Karga burun pense kullanarak, tamir alanına yeterli erişim sağlamak için yaklaşık 1" lik bölgeyi temizleyin (Şekil 7 ve Şekil 8).

Kanatçık malzemesini yaklaşık 1" temizleyin 

Şekil 7. Kanatçık malzemesini yaklaşık 1" temizleyin

Sızdıran alan temizlendi 

Şekil 8. Sızdıran alan temizlendi

6. Alüminyum sarıcıyı yaklaşık 2" uzunlukta keserek ve ikiye katlayarak hazırlayın. Alüminyum sarıcı tamamlandıktan sonra Şekil 9'a benzemelidir.

7. Alüminyum oksit zımpara kağıdını kullanarak, borunun üst ve alt kısmındaki pürüzlü kenarları kaldırın ve ayrıca alüminyum sargının içini çizin.

8. Borunun üst ve alt kısmını kuvvetlice yuvarlak tel fırçayla fırçalayarak toz akışını onarım alanından çıkarın.

9. Kir, kalıntı ve / veya yağları gidermek için yüzeyleri verilen alkol pedle temizleyin. Yüzeylerin tamamen havayla kurumasına izin verin.

10. İki parça epoksinin 2 eşit bölümünü bir araya getirin.

11. Uygulama aleti ile epoksiyi sızıntı alanına ve temizlenen kanat kısmı boyunca sürün.

Sızdıran bölgeye epoksi uygulayın

Şekil 9. Sızdıran bölgeye epoksi uygulayın

12 Kalan epoksi parçasını alüminyum levhanın içine sürün.

 Alüminyum levhaya epoksi uygulayın

Şekil 10. Alüminyum levhaya epoksi uygulayın

13. Alüminyum levhasını kaçak alanının üzerine yerleştirin.

Alüminyum levhasını kaçak alanına yerleştirin 

Şekil 11. Alüminyum levhasını kaçak alanına yerleştirin

14. Alüminyum levhayı, karga burun pensesiyle hafifçe "sıkıştırın".

Alüminyum levhayi karga burun pensesi ile sıkıştırın 

Şekil 12. Alüminyum levhayı karga burun pensesi ile sıkıştırın

15. Bir ısı tabancası kullanarak, tamir edilen bölgeye yaklaşık 15-20 dakika boyunca, epoksi kırmızıdan altın rengine dönene kadar, eşit miktarda dağıtılmış ısı uygulayın. Sistemi kontrol etmeden önce epoksinin kuruması için 30 dakika daha bekleyin.,

16. “Soğutucu Akışkanının Tahliye Edilmesi ve Şarj Edilmesi” bölümünde listelenen prosedürleri takip ederek sistemi 500 mikronun altına veya daha düşük vakum gösterge basıncına kadar vakumlayın.

17. Ünitenin Kurulum İşlemi ve Bakımı (IOM) kılavuzunda bulunan ve soğutucu akışkanın tahliyesi ve şarjı ile ilgili özel talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

18. Soğutucu akışkan ile şarj ünitesi: Uygun soğutucu akışkan şarj miktarları için lütfen ünitenin marka levhası verilerine, Kurulum Çalıştırma ve Bakım (IOM) kılavuzuna veya Servis Gerçeklerine bakın.

Serpantin Değiştirme

Serpantin değiştirme prosedürleri, ünite tipine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Mikro kanal serpantinlerini değiştirirken takip etmeniz gereken bazı kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Hasar görmüş serpantinin zorunlu iade için ayarlanmış olup olmadığını belirlemek için yerel Trane Parça Merkezinize danışın. Serpantin geri dönüşünün gerekli olması durumunda, lütfen tüm belgeleri veya formları eksiksiz doldurduğunuzdan emin olun. Dokümantasyonun tamamlanamaması, serpantin arızasıyla ilgili taleplerin geri alınmasına neden olabilir. Serpantin geri dönüşüm için ayarlanmamışsa, lütfen serpantini yerel, eyalet ya da federal yasalara göre elden çıkardığınızdan emin olun.
 • Hasar görmüş serpantinin iade edilmesi gerekiyorsa, nakliye sandıklarının sağlam kaldığından ve serpantinin üreticiye geri gönderilmesinde tekrar kullanıldığından emin olun.
 • Referans HVAC Bilgi Merkezi, Mikro kanal serpantininin çıkarılmasıyla ilgili daha ayrıntılı talimatlar için aşağıda yer almaktadır:
 • Büyük Ticari Ekipmandaki MC serpantinini değiştirme- WAVE60623
 • Hafif Ticari Ekipmandaki MC serpantinini değiştirme- WAVE60624
 • Mikro kanal serpantin üzerine çıkarılan panelleri yerleştirmeyin ve panellerin yanlışlıkla diğer serpantinlere düşmemesini sağlayın.
 • Rulolar, geleneksel boru ve kanatlı rulolara göre oldukça hafiftir. Bu, iki erkeğin serpantini üniteden sorunsuzca çıkarabilmesi gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, daha kolay sökülmesi için, kaldırma halkaları serpantinin üzerine inşa edilmiştir.
 • Sadece hasar görmüş mikro kanal bölümü veya döşemesi değiştirilmelidir.
 • Destek çerçevesine takılan conta malzemesini kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Yedek mikro kanal serpantini nakliye kutusundan dikkatlice çıkarın. Serpantinde hasar olup olmadığını gözle kontrol edin.

 

DİKKAT: Serpantin Hasarı!

Yeni Mikro Kanal serpantini içine lehimleme yapılırken, bakır-alüminyum ek yerindeki sıcaklık 465°F'yi (240,5°C) geçmemelidir. Bu şartın yerine getirilmemesi serpantin hasarına neden olabilir.

 • Lütfen yeni serpantinlere lehimleme yaparken bakırdaki sıcaklığın 240,5 °C’yi aşmamasına dikkat edin. Bu, lehimleme işlemi sırasında plastik manşon üzerine ıslak bir bez veya ısı macunu yerleştirilerek gerçekleştirilebilir.
 • Mümkünse, ayırma levhasının (GKT04360) serpantin sökülmeden önce şantiyede söküldüğünden emin olun.
 • Lütfen serpantini lehimleme işlemi sırasında sıçramaya bağlı galvanik korozyondan korumak için yedek serpantinde lehimleme yaparken verilen alüminyum sıçrama kalkanlarını kullandığınızdan emin olun.
 • Daimi bir vakum testi için Soğutucu Akışkan Tahliyesi ve Şarjı altında listelenen prosedürleri takip ederek sistemi 500 mikron veya daha az vakum ölçer basıncına kadar boşaltın.
 • Ünitenin Kurulum İşletim ve Bakımında (IOM) bulunan ve soğutucu akışkanın tahliyesi ve şarjı ile ilgili özel talimatlara uyduğunuzdan emin olun.
 • Soğutucu akışkan ile şarj ünitesi. Uygun soğutucu akışkan şarj miktarları için lütfen ünitenin isim plakası verilerine, Kurulum Çalıştırma ve Bakım (IOM) kılavuzuna veya Servis Gerçeklerine bakın.

 

Kaynak: General Bulletin: Microchannel Coil Servicing Guidelines,Trane Unitary Light and Large Commercial Units,Yaklaşan Etkinlikler
Video İçerik
Söyleşi