Testo Kullanıcı Hikâyeleri: Neden Testo ile Baca Gazı Analizi? Hikmet Erdoğan, Alarko-Carrier Servis Eğitim Uzmanı

19 Şubat 2021 Dergi: Ocak-Şubat 2021

Uzun yıllardır ısıtma sektörüne yönelik ölçüm çözümleri sunan Testo, kullanıcı deneyimlerini sektörle paylaşmaya devam ediyor…

Hikmet Erdoğan, Alarko-Carrier Servis Eğitim Uzmanı

Uygulamanızı/ölçüm amacınızı tanımlayınız
Servis eğitimleri sürecinde, gaz yakıtlı cihazların çalışma, arıza, bakım ve gaz dönüşümü sürecinde baca gazı analizinin önemini ve kesinlikle bu analizin yapılması gerektiğinin izahı.

Bu uygulamada ne sıklıkta ölçüm yapıyorsunuz?
Haftalık.

Uygulamanız ne gibi zorluklar içeriyor?
Kısıtlı hareket alanlarına sahip ve yeterince aydınlatılmamış, özellikle kazan baca uyumunda sorunlar olan kazan dairelerinde hızlı ve etkili çözümler sunmaktadır.

Sorunları daha önce nasıl çözdünüz? Ölçmek için daha önce hangi ölçüm cihazlarını kullandınız?
Servislerimizin kullandığı, yine Testo markalı cihazları kullandık.

Ölçüm cihazının hangi özellikleri sizi onu kullanmaya itti?
Her şeyden önce marka bilinirliği, geçmişten günümüze kullanıyor olmamız. Dokunmatik ve geniş ekran, foto özelliği, e-posta, kayıt, Bluetooth, rapor gönderme, grafik ekran seçeneği.

testo-300testo 300 ölçüm cihazı, neden uygulamanız için tam olarak doğru?
Analiz adına tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Baca gazı emisyon değerlerindeki özellikle CO2, CO, O ve baca gazı sıcaklık değerine ihtiyacımız var ve ürün bunu sağlamaktadır.

Ölçümlerinizde göz önünde bulundurulması gereken bazı standartlar var mı ve eğer öyleyse, faaliyetlerinizi nasıl etkiliyorlar?
Merkezi sistem kazan dairelerinde, montajı yapılmış ve işletmeye alınacak kazanların işletmeye alma süreci sonunda bu ürünlerin bakım işlemleri sonrasında ilgili bakanlık idareleri ve müşteriler tarafından baca gazı analiz raporu istenir.

testo 300 siz ya da şirketiniz tarafından hangi amaçla kullanılır ve bu amacı yerine getirmenizde size nasıl yardımcı olur?
Gerek eğitim süreçlerinde gerekse sahada zaman zaman karşılaşılan sorunların tespit ve giderilmesinde bizlere yardımcı olacaktır.

testo 300’ün hangi fonksiyonlarını veya ürün özelliklerini özellikle faydalı buluyorsunuz?
Dokunmatik ekran olması, android tabanlı bir yazılımın olması ve uygulamalarını kullanabilmemiz, bekletme tuşu ile hızlı ölçümden ölçüme geçebilme, kısa sıfırlama süresi, ekranda yakınlaştırma yaparak değerleri uzaktan daha rahat görme, elektronik posta atmak.

En sık kullandığınız testo 300 uygulama menüleri hangileridir?
Kayıt, dokunmatik renkli ekran, e-posta atması.

Ölçüm sonuçlarınızı belgelemek zorunda mısınız ve eğer öyleyse, nasıl (örneğin; sahada çıktı almak, bilgisayara kaydetmek)?
Ölçüm sonuçlarımızı belgelemek ve sahada çıktı almak zorundayız. Testo 300 ile hem çıktı alabilir hem de direk cihaz üzerinden raporlamayı sahada yaparak kaydedebilir hatta wi-fi özelliği ile mail atabiliriz.

Test sırasında ölçüm yaptığınız özellikle heyecan verici bir uygulama var mıydı? Örneğin, ölçümleri gerçekleştirdiğiniz ünlü bir bina var mıydı? Ya da özellikle zorlu, sıradışı veya eğlenceli bir uygulama? Lütfen tarif ediniz.
Başbakanlık binaları, Sayıştay kazan daireleri ilk akla gelenler.

Sizce, testo 300 ölçüm cihazının güçlü yönleri nelerdir?testo-300-2
Marka bilinirliği, kurumsal bir yapıya sahip olması, ihtiyaç duyduğumuzda ulaşabileceğimiz teknik donanıma sahip personel ve ürünlerimizde bir sorun yaşadığımızda acil olarak çözüm bulabiliyor olmamız bizi TESTO kullanmaya yönelten faktörler.

Başka hangi Testo ölçüm cihazlarını kullanıyorsunuz?
Firmamız Testo ile çalışmaktadır. testo 510 manometre, gaz kaçak dedektörleri, soğutma grubu için manifoldlar, lazer termometre, basınç ölçer.

Bu ürünü meslektaşlarınıza tavsiye eder misiniz?
Evet.

Sizce, Testo ölçüm cihazlarının genel olarak güçlü yönleri nelerdir?
Alarko ile Testo'nun uzun yıllara dayanan iş birliği, satış sonrasında cihaza verilen önem ve uzun ömürlü cihazlar, sürekli yenilikçi olması ve teknolojiye uygun cihazlar üretmesi, uzun ömürlü sensörler ve anında yedek parça tedariği.

Geriye dönüp baktığınızda, testo 300 ile ilgili beklentinizin gerçekliğe oranı nasıldı? Ürün beklentinizi karşıladı mı?
Çok beğendim.

testo 300 ürün testine katılmadan önce Testo ile çalışmış mıydınız? Evetse, şimdiye kadar birlikte çalışmalarımızı nasıl değerlendirirsiniz?
testo 330’u kullandım, memnundum.

Sizi testo 300 ürün testinde yer almaya iten nedenler nelerdi?
Geçmişten günümüze Testo markasını biliyor olmamız.
 Söyleşi